Omdat ik vernam dat Jezus het grote gebod uit de Schrift had gehaald, ben ik eens gaan kijken wat zijn Vader daar precies zegt ...

September 2022 - protesteren uit liefde

Protesteren uit Liefde

Lieve mensen,

Omdat ik vernam dat Jezus het grote gebod uit de Schrift had gehaald, ben ik eens gaan kijken wat zijn Vader daar precies zegt. "Je naaste liefhebben als jezelf" bleek toen wat anders dan wat ik uit mezelf zou doen. Het staat in de kern van de Thora. U kent de tien geboden. Maar als ik Leviticus 18 tot 20 lees ontdek ik dat God daar nog een toelichting op zijn geboden geeft. Daar - en daar alleen - vraagt Hij de Israëlieten om hun naaste lief te hebben als henzelf. Hij zegt het daar twee keer en de eerste keer is nogal apart.

Hoofdstuk 19 heeft vijftien stukjes die telkens eindigen met "Ik ben de Heer". Het gaat dus echt om Hem. Je doet het uit liefde voor Hem. Jezus liet zien dat het liefdevol luisteren naar de Heer en het liefdevol leven met je naaste niet twee zaken zijn, maar één gebod. Jezus blijkt zo de koning van Spreuken 25:2, want daar staat: "eer aan God, omdat Hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen doorziet". Jezus is de koning die doorziet dat liefde voor God en liefde voor de naaste één geheel vormen.

Dat die vijftien stukjes uit Leviticus 19 telkens eindigen met "Ik ben de Heer", betekent voor mij ook dat ik zo'n stukje als een geheel zie. Dus als dat stukje dan meldt dat je je naaste lief moet hebben als jezelf; is heel dat stukje relevant voor de naastenliefde. Daar kan ik lezen wat die liefde inhoudt. En zo werd Leviticus 19 vers 18 en 17 voor mij een openbaring.

Het begint begrijpelijk: je moet niet haatdragend zijn. Dan het vervolg: als iemand jou tekort doet, moet je hem daarop aanspreken... De Heer geeft ons dat niet als optie, maar als opdracht. In ons land wordt algemeen erkend dat men mag protesteren. Maar dit stukje uit de Thora gaat eigenlijk over een plicht daartoe. En daarvan zegt de Heer: "doe het, want je moet je naaste liefhebben als jezelf". In vers 17 en 18 staat meer, maar dat een verwijt uitspreken liefde is, was voor mij nogal nieuw. En ook wel schokkend. Want hoe doen we dat dan goed?

Het geheim dat ik hier proef is dat de juiste verstandhouding met die broer of zus begint met het vertrouwen op de Heer. Er staat niet dat we ons gelijk kunnen halen. God belooft niet dat de tegenstander verandert. Hij vraagt ons wel om een begin te maken. Als we gehoorzamen worden we als de weduwe uit de gelijkenis (die over het bidden zonder ophouden, Lucas 18). Zij had een klacht. Ze kreeg geen gehoor. Maar ze blijft vragen om recht, zelfs zozeer dat de rechter denkt dat ze hem nog eens aan zal vliegen. In haar plaats zou hij dat misschien wel gedaan hebben, want hij minnacht het recht, maar zij doet slechts wat dat stukje Thora van ons vraagt. Ze roept ter verantwoording. Jezus meldt dat haar volharding werkt. Als wij zó de ander aanspreken omdat de Heer het zegt, toont dat geloof: we erkennen dat Hij de regie over dat proces in handen heeft. Zo wandelen wij in de hoop dat Hij het overzicht houdt.

Juist in de politiek spreken mensen elkaar vaak aan. Maar dat staat dus niet los van het bidden tot de Heer. Als we zo anderen aanspreken, dan is dat een daad van liefde. We hopen op resultaat, maar niet omdat we tiranniseren. Hetzelfde geldt bij ons gebed. We blijven God vragen om recht, maar zonder dat we het afdwingen. Toch wordt er recht door Hem verschaft, Jezus verzekert ons dat. Hij stelt er wel een vraag bij: zal Hij geloof vinden, bij zijn komst?

Bidden om recht

Er gebeurt nogal wat waarbij het recht op dit moment extra belangrijk is. Zeerecht gaat eerst over schepen, maar de leidingen die over de bodem van de zee lopen vragen die bescherming ook. Het gas in Groningen diende het algemeen belang, maar de bewoners behoefden meer bescherming. Menselijke activiteit vervuilt de grond al weer zo zeer dat het de leefomgeving bedreigt. De oorlog in Oekraïne is een flagrante schending van internationaal recht, maar het Kremlin ziet die actie als een gerechtvaardigd belang. Waar blijft het recht?

 • Bid zoals Jezus dat zegt in Lucas 18. Aanhoudend, zonder op te geven, volhardend, bij dag en bij nacht.
 • Dank voor de belofte dat God zeker recht zal verschaffen aan zijn uitverkorenen, die zo tot Hem roepen.
 • Dank dat we ook elkaar mogen aanspreken, dat God ons daartoe oproept en het naastenliefde noemt.
 • Bid dat Hij vergeving en heling geeft als wij onszelf hebben vastgezet in een stilzwijgen dat belastend is.
 • Dank dat God ons reddend recht verschaft, in uw persoonlijke weg met Hem, maar ook voor de volken.

Transgenderwet

Deze wet gaat over de manier waarop de overheid burgers registreert. In onze tijd komen we het meer en meer tegen: dat mensen zichzelf anders beleven dan men op grond van hun lijfelijke geslacht zou verwachten. Sommigen vinden de overheid bevoogdend als ze niet zomaar een ander geslacht in het paspoort wil noteren en eerst om een gesprek met een deskundige vraagt. Als de wet wordt aangenomen hoeft dat gesprek niet meer. Bij mensen boven de 16 zou alleen nog de ambtenaar van de burgerlijke stand over de kwaliteit van zo'n verzoek gaan. Bij jongere kinderen laat deze wet de rechter beslissen. Maar is de overheid dan nog zorgvuldig? Er zijn veel vragen gesteld aan de minister, ook in deze bijdrage van Mirjam Bikker. De minister is nu aan zet.

 • Dank dat zulke gevoelige zaken besproken kunnen worden, dat alle mensen als mens worden aanvaard.
 • Bid tegen het pesten van mensen met een spanning tussen hun geslacht en de eigen beleving daarover.
 • Bid om Gods wijsheid voor ambtenaren en minister als zij de vragen behandelen en beantwoorden.

Oorlog in de wereld

Eigenlijk is dit punt al bij het eerste items ingeleid. Want het gaat ook hier om een gebed om recht. Onwillekeurig denk ik aan de martelaren van Openbaringen 6:10, zij vragen aan de heilige en betrouwbare Heer hoe lang het nog duurt voordat Hij hun vergoten bloed zal wreken en Hij de mensen op aarde oordeelt. Ieder van hen kreeg witte klederen en hen werd gezegd dat ze nog even geduld moesten hebben.

 • Dank voor de verwachting dat God recht zal doen en dat Hij voor de zijnen zorgt.
 • Bid bij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voor de slachtoffers aan beide zijden.
 • Dank voor burgers die protesteren en bid om bijstand in de moeiten die volgen.

PerspectieF

Komend weekend heeft PerspectieF haar Kick-Off voor het komende politieke seizoen. Een heel weekend vol interessante sprekers, gezellige activiteiten, deelname aan een buitengewoon congres (zie onder) en natuurlijk ook de eigen ledenvergadering met het jaarplan. Dat noemt drie speerpunten voor 2023: Europese toekomst. Geld vermogen en kapitaal. Vergeten jongeren. Het derde vraagt om mijn verootmoediging. PerspectieF is zelf geen vergeten groep, maar er gebeurde zoveel dat ik over hen te weinig gebedspunten doorgaf de laatste tijd.

 • Dank voor de brede blik die onze jongen nastreven. Bid voor hun inbreng bij de Europese verkiezingen.
 • Dank dat onze jongeren een ‘barmhartige’ blik tonen als het gaat om economische politiek, zegen dat.
 • Dank dat PerspektieF een ontmoetingsplek wil zijn waar het gaat om wie je bent, niet wat je presteert.

Buitengewoon congres met plenair gesprek over asiel

Natuurlijk neem ik aan dat u weet dat de ChristenUnie op 1 oktober een buitengewoon congres heeft. Het is bijeengeroepen omdat leden erom vragen in een brief. Ze schrijven dat ze als betrokken leden niet langer kunnen toezien. De brief spreekt van een keiharde verslechtering van de huidige rechten van asielzoekers in ruil voor boterzachte toezeggingen in de toekomst en stelt: hier kunnen we als partij niet mee akkoord gaan. De ondertekenaars bidden de Tweede Kamerfractie en het Partijbestuur veel wijsheid en moed toe om het juiste te doen. Anderen schreven over andere zaken en het program vermeldt zodoende vier ledensessies over diverse actuele onderwerpen (12:30-14:00) en na de pauze een plenair gesprek over asiel (14:30-16:30).

 • Dank dat we elkaar aan durven te spreken, zeker over wat asielzoekers in Nederland tekort komen.
 • Bid om de loop van het recht (in het eerste item van deze brief staan punten die hierbij passen).
 • Bid om ontmoetingen die tot zegen zijn, dat we over en weer elkaar herkennen in het zoeken van recht.

Op zaterdag 19 november bent u hartelijk welkom op een gebedsuur in Apeldoorn. Nadere gegevens kunt u verwachten in de gebedsbrief van eind oktober. Kijkt u alvast of u dan kunt komen?

U kunt ook aansluiten bij de online gebedsgroep. Deze komt élke zaterdag bij elkaar en als u met ons mee wil bidden bent u hartelijk welkom. Stuur in dat geval een e-mail naar gebed@christenunie.nl

 

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.