Maart 2023 gebedsoffensief

 

Gebedsoffensief

Spreuken 21:21-22

22Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft ontvangt leven, voorspoed en eer.

22Een wijze overwint een stad vol keurtroepen,hij haalt het bolwerk neer waarop zij vertrouwen.

Vers 21 verwoordt de zegen van rechtvaardigheid en trouw. In een andere (de Friese) vertaling van dit vers staat voor het woord trouw liefde. Dat zou betekenen dat er in het streven naar rechtvaardigheid het leven, voorspoed en eer ontvangen wordt. Vanuit de grondtaal, het Hebreeuws, komen de woorden liefde en trouw samen in het woord ‘chesed’, dat ook vertaald kan worden met genade. Politieke strategie gedreven vanuit Liefde en trouw, gevormd vanuit Gods genade, heeft een grote invloed op de samenleving en de besluitvorming binnen de politiek. Daarmee kun je een land winnen en terugbrengen naar recht en gerechtigheid vanuit Gods Woord en bedoelingen.  

Vers 22 spreekt van wijsheid die sterker is dan keurtroepen en die bolwerken neerhaalt. Dit is Gods wijsheid, geïnspireerd vanuit Gods Woord en geleid door de Heilige Geest.

Met het lezen van deze teksten kwam het woord offensief in mij op. Want voor het neerhalen van bolwerken en het overwinnen van de vijand heb je een strategisch offensief nodig.

Ik heb dit woord opgezocht en kwam tot de volgende betekenis:

Een operatie waarin militaire kracht gebruikt wordt om gebieden te bezetten, vijandelijke strijdkrachten uit te schakelen of een ander strategisch, operationeel of tactisch doel bereiken.

Wanneer iemand een offensieve houding heeft, houdt dit in dat diegene zich aanvallend gedraagt.

In de wereld leidt dit vaak tot veel geschreeuw en destructief geweld, wat leidt tot verlies van vele kostbare mensenleven, verdriet en wanhoop. Kijk maar naar de huidige oorlog in Europa.

Wijsheid blijkt een overwinnende kracht te zijn die leven, vrede en heling brengt. Ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. En met deze wijsheid kun je bolwerken overwinnen. Dit vraagt om een nederige houding naar God met een hartgesteldheid van rechtvaardigheid, liefde en trouw.

Hoe ziet zo’n leven gevend offensief er dan uit?

Als militaire strijdkrachten een offensief willen gaan uitvoeren op de vijanden dan wordt dit aan de hand van een uitvoerig uitgedacht plan uitgevoerd: het moet operationeel (dus uitvoerbaar) en tactisch (met wijsheid en inzicht) zijn. 

God geeft ons vanuit zijn wijsheid aanwijzingen en strategieën om offensief op te treden waar onrechtvaardige bolwerken geslecht moeten worden. Dit gaat niet met kracht een geweld, zoals wij in de wereld kennen, maar door Zijn Geest, een geest van daadkracht, liefde en bezonnenheid. (2 Tim. 1:7)

Vanaf deze plek roep ik u op om een gebedsoffensief uit te voeren. Bid met een oprecht hart en door God gegeven wijsheid, vanuit Zijn Woord en door de Heilige Geest ingegeven. Luister naar Gods stem in Uw hart en laat uw stem horen, zowel in de 'binnenkamer' (Matteüs 6:6) als bij gezamelijke online- of fysieke gebedssamenkomsten die georganiseerd worden. 

Gebedsbijeenkomsten

In aanloop naar de Provinciale Verkiezingen van 15 maart aanstaande zijn er verschillende gebedssamenkomsten georganiseerd: 

- Vrijdag 10 maart a.s. in de VEG te Zaandam, Burgemeester ter Laanplansoen 21 

-Maandag 13 maart Gebedsbijeenkomst in De wegwijzer, Makassarweg 80 in Almere, aanvang 19.30 

Van harte aanbevolen, wees welkom

 

Gebedpunten

Vanuit de achterban zijn er verschillende gebedspunten doorgegeven. Wilt U bidden voor: 

- De Provinciale en Waterschapverkeizingen op 15 maart aanstaande

- Mirjam Bikker als nieuwe partijleider. Bid voor wijsheid, kracht en een goede gezondheid.

- Piet Adema in ziijn moeilijke rol als minister van LNV. 

Carola Schouten in de bestrijding van het armoede vraagstuk

-Maarten van Ooijen die zich inzet voor de groeiende jeugdproblematiek

- Wijsheid voor het hele kabinet rond de oorlog in Oekraïne.

- Rechtvaardige besluitvorming rond de vluchtelingen problematiek

- De woningcrisis

-Groningen en de vergoedingen van de aarbevingsschade

- De nasleep van de toeslagenaffaire. 

- Alles wat op Uw hart licht ten aanzien van de polarisatie en het herstel van relaties, zowel persoonlijk, politiek, maatschappelijk en kerkelijk.

- de Gebedsbijeenkomsten en initiatieven door het land, waar mensen God en elkaar ontmoeten in hoop en verwachting, in liefde en gerechtigheid. 

Elke zaterdagochtend tussen 9.00-10.00 is er het digitale gebedsuur. Met uitzondering van feestdagen of enkele vakantieweken. Wilt u overwegen of u die tijd vrij kunt zetten? Voor de definitieve tijd en plaats kunt u mailen naar gebed@christenunie.nl

 

Even voorstellen

Ik ben Lutske van Kammen – Hofstede en sinds enkele maanden werkzaam bij de ChristenUnie als gebedscoördinator. Voor mij persoonlijk is bidden, net als ademen, van levensbelang. Voornamelijk om in relatie te zijn met God: de Vader en Schepper, de Zoon en Heilige Geest. Door dagelijks te bidden ervaar ik Gods nabijheid in alle facetten van mijn leven. Tegelijk blijft Hij in dit alles een groot Mysterie. Wat mij aanzet om te blijven bidden en Gods Woord, de Bijbel,dagelijks te openen. Dag voor dag en stap voor stap, hoop ik zo met Hem en naar Zijn wil mijn levensweg te blijven lopen. 

Zo ben ik met Hem bij de ChristenUnie binnen gewandeld als gebeds-coördinator, en mag ik weer een hele nieuwe wereld ontdekken. Hoewel ik mij wel allang betrokken voel bij de politiek, was het aandeel en verantwoordelijkheid hierin een vraagstuk van enkele jaren. Al biddend, nadenkend, lezend en connectie zoekend zocht ik mijn weg hierin. Ik besloot om bewust voor de ChristenUnie en de politieke arena in Nederland te bidden. En zo leidde dit uiteindelijk tot deze stap in geloof.

Al biddend leer ik Gods plan te ontdekken en lichtpuntjes te zien in de roerige politieke wereld van polarisatie, populisme en de crises. Alleen in Christus vinden wij hoop, rust en wijsheid om hier goed mee om te gaan. En dat bid ik de bewoners van Nederland en de politiek toe, dat wij rust zullen vinden in Gods liefde en zorg en onze hoop vestigen op Jezus Christus, onze Vredevorst. Wij leven in de vaste hoop dat Hij uiteindelijk wereldwijd vrede en gerechtigheid zal brengen. 

Met een hartelijke groet,

Lutske van Kammen
Gebedscoördinator ChristenUnie