Gebedspunten van Mirjam Bikker, fractievoorzitter in de Eerste Kamer en kandidaat nummer drie op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer. .

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Tot de verkiezingen sturen we u gebedspunten op donderdag

We willen graag dat u bidt voor het parlement dat gekozen moet worden. Het zou fijn zijn als de kandidaten van de ChristenUnie daar gekozen worden en hun inzet daar tot zegen wordt, omdat God hen daar tot zegen laat zijn.

Deze week sturen we u de gebedspunten van Mirjan Bikker en ook drie punten van het campagneteam van de ChristenUnie.

Als iets onderstreept is, brengt de klik u naar de beschreven zaak. 

 

Gebedsbijdrage Mirjam Bikker

Mirjam Bikker is kandidaat voor de Tweede Kamer op plaats nummer drie (nu nog fractievoorzitter in de Eerste Kamer). Net als andere kandidaten zijn er nu veel media-optredens, debatten en interviews. Ze spreekt graag over de idealen van de ChristenUnie en over haar diepste drijfveren.

  • Dank aan de Heer voor zijn grootheid en dat Hij onze Vader wil zijn. Voor zijn schepping, voor zijn trouw, liefde en genade elke dag opnieuw.

  • Dank dat onze Verlosser leeft, dat Hij onze Koning is en dat we Zijn Koninkrijk mogen verwachten.

  • Bid voor de vrede in ons land (Jeremia 29:7). Dat we aandacht houden voor elkaar, voor mensen die gebukt gaan onder deze tijden en juist als we de verschillen merken, dat we toch altijd vrede zullen zoeken, ontvangen en proberen te brengen.

  • Bid voor de kwetsbaren die nog steeds met grote angst leven vanwege het Coronavirus. Dat ze na dit jaar niet (verder) vereenzamen en toch ook mensen om zich heen blijven vinden die in liefde naar hen omzien. Dank voor initiatieven als #nietalleen.

  • Bid voor de allerarmsten die over deze hele wereld niet gehoord of gezien worden; ook niet in deze moeilijke tijden. Voor de slachtoffers van moderne slavernij, voor kinderen die uitgebuit worden. Dat er bevrijding mag komen en dat er telkens opnieuw mensen voor hen opstaan.

27 februari: thema 'zorg voor elkaar'

Campagnemedewerkers hebben nu een drukke tijd; ze maken zich op voor de eindsprint. Er zijn drie actiedagen met elk een eigen thema. De eerste staat in het teken van ‘zorg voor elkaar’. De campagneleiding laat merken hoezeer ze Gods zegen behoeven. Ze kunnen niet zonder zijn kracht en behoeven de creativiteit die Hij geeft.

  • Dank voor de komende actiedag van de ChristenUnie en voor het feit dat de medewerkers zich zo afhankelijk weten van de zegen van onze goede God.

  • Bid dat de Heer rijkelijk zal voorzien in vruchtbare ideeën en kracht voor elke dag.

  • Bid de kandidaten wijsheid toe; bid dat de inzet van al die ChristenUnie-vertegenwoordigers tot zegen mag zijn.

Gebedsuur zaterdag 9 uur

Wilt u komende zaterdagmorgen vanuit uw eigen huis online met ons mee luisteren, zingen, danken en bidden? Dit plannen we voor elke zaterdag tot aan de verkiezingen, telkens vanaf negen uur.

Voor dit gebedsuur kunt u zich aanmelden via gebed@christenunie.nl.

Of bid alsnog mee met LIVE Binnenhof voorbede en gebed”, afgelopen vrijdag in Nieuwspoort, ons Kamerlid Eppo Bruins was erbij.

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie