Kandidatenlijst

 • 1. Gert-Jan Segers (Amersfoort, 1969)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

  Gert-Jan is onze lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als betrokken politiek leider, toont hij met overtuiging de hartenklop van onze partij. Hij is verbindend, ideeënrijk en inspirerend. Het is bijzonder hoe hij, binnen én buiten de Kamer, steeds het gesprek kan voeren van hart tot hart. Als aanvoerder van onze Gideonsbende, vertaalt hij op een aansprekende manier christelijksociale idealen in hoopvolle politiek.

  TwitterFacebookInstagram
 • 2. Carola Schouten (Rotterdam, 1977)
  Vicepremier, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Carola is naast Gert-Jan één van de boegbeelden van onze partij. Met jarenlange ervaring als Tweede Kamerlid én als minister en vicepremier, schrikt ze niet van stevige onderhandelingen. Ze is deskundig en koersvast, ook bij ingewikkelde dossiers. Daarbij zet ze zich altijd in voor het gesprek en wijkt ze op spannende momenten niet voor druk. Ze wekt alom respect voor haar bevlogen inzet.

 • 3. Mirjam Bikker (Gouda, 1982)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Eerste Kamerfractie

  Opkomen voor kwetsbare mensen. Dat is de inzet van Mirjam sinds ze politiek actief is. Al jong begon ze als raadslid in Utrecht waar ze de aanzet gaf om de grote misstanden in de prostitutie aan te pakken. Als fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt ze zich sterk voor de bescherming van onze rechtsstaat. Nu maakt ze vol overtuiging de overstap naar de Tweede Kamer om ook daar op te komen voor goede zorg voor iedereen, voor een rechtvaardige samenleving.

  TwitterFacebookInstagram
 • 4. Don Ceder (Amsterdam, 1989)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam, advocaat

  Don is advocaat en fractievoorzitter in Amsterdam. Opkomen voor recht en gerechtigheid is al jarenlang een rode draad in zijn werk. Hij zet zich in voor kwetsbare mensen in de stad – van daklozen tot slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting - en strijdt als advocaat tegen de perverse schuldenindustrie die mensen in grote problemen brengt.

  TwitterFacebookInstagram
 • 5. Pieter Grinwis (Den Haag, 1979)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Den-Haag, beleidsmedewerker ChristenUnie Tweede Kamerfractie

  Geboren en getogen op Goeree-Overflakkee, woont en werkt Pieter nu in Den Haag en zet zich als fractievoorzitter in voor de bloei van de stad en haar inwoners. Hij verbindt als geen ander stad en land. Met een lange staat van dienst op en rond het Binnenhof kent hij de ins en outs van de belangrijkste politieke vraagstukken. Pieter gaat voor een beter klimaat, een rechtvaardig belastingstelsel en een land waar je betaalbaar kunt wonen.

  TwitterFacebookInstagram
 • 6. Stieneke van der Graaf (Groningen, 1984)
  Tweede Kamerlid ChristenUnie

  Stieneke is ons “Noordelijke” Kamerlid. Ze ziet het als haar opdracht om iedere dag werk te maken van gerechtigheid. Om te strijden tegen onrecht en om het geluid van de regio te versterken in Den Haag. In de Tweede Kamer komt ze op voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel, gaat ze de strijd aan tegen drugs en zet ze zich in voor goede verbindingen tussen de regio en de Randstad. Daarnaast maakt ze zich sterk voor de mensen in Groningen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning.

  TwitterFacebookInstagram
 • 7. Eppo Bruins (Ermelo, 1969)
  Tweede Kamerlid ChristenUnie

  Als één van de weinige Kamerleden met een bèta-achtergrond, weet Eppo zijn brede kennis en inzichten te combineren met een warm kloppend hart voor leerlingen en docenten, vakmensen en ondernemers. Vanuit de politiek zet hij zich in voor een economie die recht doet aan mensen, of ze nu bouwen aan familiebedrijven, ZZP’er zijn of in de schulden zitten.

  TwitterFacebookInstagram
 • 8. Nico Drost (Rhenen, 1980)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Rhenen, ondernemer

  Als enthousiast raadslid in Rhenen vindt Nico het belangrijk op om te komen voor kleine gemeenschappen. Daar waar we oog hebben voor elkaar ligt volgens hem de kracht van onze samenleving. Als ondernemer ziet hij een rol voor Nederland weggelegd in het bestrijden van onrecht en onderdrukking wereldwijd. Zijn politieke ervaring kwam goed van pas toen hij Stieneke verving in de Tweede Kamer tijdens haar zwangerschapsverlof.

  Twitter
 • 9. Hermen Vreugdenhil (Nieuwendijk, 1975)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Noord-Brabant, adviseur academie openbaar bestuur

  Hermen is een ervaren en bevlogen politicus die graag in gesprek gaat met mensen. Als fractievoorzitter in de Staten van Noord-Brabant zet hij zich in voor een leefbare omgeving, veilige wijken en voor een eerlijk economie waarin mensen centraal staan. Hij zoekt naar wat voor mensen telt en vertaalt dat naar concreet en politiek handelen, ten dienste aan de samenleving.

  TwitterFacebookInstagram
 • 10. Dirjanne van Drongelen (Ede, 1986)
  Raadslid ChristenUnie Ede, projectcoordinator Netwerk Dien je Stad

  Als projectcoördinator van een vrijwilligersorganisatie in Ede zet Dirjanne zich in voor een stad waarin mensen naar elkaar omzien. Ze legt verbinding tussen jong en oud, tussen mensen van allerlei achtergronden en met hun eigen verhalen. Ook als raadslid komt ze op voor de inwoners van Ede – van eenzame ouderen tot mantelzorgers, van daklozen tot asielzoekers.

  TwitterFacebookInstagram
 • 11. Frank Visser (Haarlem, 1978)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem, beleidsmedewerker Reizigersvereniging Rover

  Frank heeft passie voor het verduurzamen van mobiliteit en is gespecialiseerd in openbaar vervoer. Als raadslid staat hij bekend als dossiervreter, scherp debater en voorvechter voor betere infrastructuur voor fietsers. Hij wil de aarde voor de kinderen van nu mooier achterlaten en zich inzetten voor voldoende groen en speelruimte in woonwijken. Frank is een realist die de lat hoog legt. Altijd op zoek waar zaken efficiënter, socialer en rechtvaardiger kunnen. Hij staat voor een keiharde bestrijding van mensenhandel, het beter ondersteunen van mantelzorgers en het 100% toegankelijk maken van onze samenleving voor mensen met een beperking.

  En bekijk meer OV-Ideeën van de ChristenUnie op het YouTube-kanaal van Frank.

  TwitterFacebookInstagram
 • 12. Simone Kennedy (Amersfoort, 1970)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Amersfoort, touroperator

  Simone is al 15 jaar actief als gemeenteraadslid en vrijwilliger in Amersfoort, waar ze via maatjesprojecten vluchtelingen verbindt aan Nederlandse gastgezinnen en via jeugdzorg pubers en jongvolwassenen verwelkomt in haar eigen gezin. Voor haar vrijwilligerswerk bij de Voedselbank, schuldhulpverlening en in de vluchtelingenopvang heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen. Ook internationale ontwikkelingen, ondernemerschap, rechtvaardige belastingen en financiën doen haar hart sneller kloppen, omdat ze via haar eigen onderneming Hollandtrail fiets- en wandelreizen organiseert voor Amerikanen door Nederland. Ze is getrouwd met James en heeft drie kinderen en meerdere pleegkinderen.

  TwitterFacebook
 • 13. Bert Tijhof (Rijssen, 1973)
  Wethouder Rijssen-Holten

  In het oosten van Nederland kennen we de term noaberschap, dit betekent dat je oog hebt voor elkaar, niet uit eigen belang, maar in het belang van de gemeenschap. Noaberschap is een begrip dat naadloos past bij de ChristenUnie, vanuit Den Haag en vanuit de regio werken met oog en hart voor mensen, met elkaar de samenleving versterken. Opkomen voor vakmanschap, ondernemerschap, circulaire landbouw, kwetsbare groepen, onze schepping. 
  Samen werken voor elkaar, met aandacht voor wat echt telt. 

  TwitterFacebookInstagram
 • 14. Bina Chirino (Utrecht, 1994)
  Voorzitter PerspectieF ChristenUnie jongeren, student

  Bina is voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en student in Utrecht. Als geen ander weet ze wat er voor jongeren speelt. Voorheen in de universiteitsraad en nu via de politiek, komt ze op voor goed en toegankelijk onderwijs. Ze zet zich in voor goede zorg voor de schepping en staat ze voor een samenleving waarin iedereen écht telt. Jong én oud.

  TwitterFacebookInstagram
 • 15. Johanna Koffeman (Urk, 1991)
  Senior Beleidsmedewerker ChristenUnie Europees Parlement

  Ik vind het belangrijk dat een lijst representatief is voor de hele samenleving en dat een volksvertegenwoordiger aanvoelt als een ‘politician-next-door’. Ik ben dan ook niet het stereotype politicus, maar een betrokken jonge vrouw uit de regio en een ambitieuze moeder met een uitdagende baan die midden in de samenleving staat. Als kandidaat Tweede Kamerlid wil ik een luisterend oor zijn die de signalen van mijn achterban kan vertalen naar de politieke agenda. Mijn dossierkennis op onder andere visserijbeleid en milieubeheer wil ik benutten en inzetten voor de Schepping. Het is een voorrecht om op deze manier een steentje bij te mogen dragen aan de christelijke sociale politiek.

  TwitterFacebookInstagram
 • 16. Gerdien Rots (Zwolle, 1971)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Zwolle, communicatie trainer, dagvoorzitter

  Gerdien is een betrokken en oprecht geïnteresseerde politica. Als fractievoorzitter in Zwolle is zij voortdurend op zoek naar verbeteringen in onder meer de jeugdzorg. Ze staat bekend om haar constructieve voorstellen waarmee ze het algemeen belang van de samenleving dient. Het welzijn van mensen staat voor haar altijd centraal. Bovendien vindt Gerdien het belangrijk dat Den Haag voorbij de Randstad kijkt en oog heeft voor de rest van het land.

  TwitterFacebook
 • 17. Alwin te Rietstap (Bergentheim, 1979)
  Wethouder Hardenberg

  Ik ben geboren en getogen in het Vechtdal, op het akkerbouwbedrijf van mijn ouders. Ik werk als wethouder in de gemeente Hardenberg. Voor mij staat de christelijk-sociale politiek van de ChristenUnie voor het stimuleren en faciliteren van een krachtige samenleving, maar wanneer iemand niet mee kan komen, de overheid mag dienen als een schild. Daarnaast vind ik het van belang dat er geïnvesteerd wordt in de regionale economie en bereikbaarheid. Denk daarbij aan de Nedersaksenlijn, innovatieomgevingen voor de maakindustrie en het bieden van een reëel toekomstperspectief voor de landbouw. Ik sta voor een goede verbinding tussen Rijk en Regio’s.

  TwitterFacebookInstagram
 • 18. Efraïm Hart (Amsterdam, 1992)
  Duo-raadslid Amsterdam, arts

  In een tijd van polarisatie en veel aandacht voor verschillen, zie ik in de ChristenUnie de verbindende partij die nodig is om de samenleving weer samen te brengen. We zijn een betrouwbare partner en zien de problematiek in de maatschappij. We tonen moed door op te komen voor kwetsbaren en door mensen in hun kracht te zetten. Waar mijn hart als arts in de politiek sneller van gaat kloppen is aandacht voor de zorg, specifiek het tegengaan van gezondheidsverschillen, forse inzet op preventie en goede gezondheid,  steun voor mantelzorgers en het weghalen van financiële barrières door bijvoorbeeld de tolkenvergoeding en anticonceptie in het basispakket.

  TwitterFacebook
 • 19. Carlijn Niesink (Leeuwarden, 1986)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden, Kerkelijk jongerenwerker PKN

  No one should be held in slavery or servitude”

  Dit statement uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat voor mij centraal in de politiek. De strijd tegen mensenhandel en uitbuiting is voor mij de motivatie geweest om actief te worden voor de ChristenUnie. Ik strijd hier in de mooie gemeente Leeuwarden voor en het is ook een van de onderwerpen die voor mij belangrijk is tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

  Daarnaast ben ik er trots op om Fryslân te mogen vertegenwoordigen op deze lijst. Deze prachtige provincie mag wat mij betreft een grotere stem krijgen in de Haagse politiek. Inzetten op mienskip, de strijd tegen uitbuiting en mensenhandel en het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en dorpen zijn thema’s waar ik mij graag mee bezig hou. Als jongerenwerker gaat mijn hart natuurlijk uit naar kinderen, tieners en jongeren en ook zij verdienen het om gehoord te worden.

  TwitterFacebook
 • 20. Gert Jan Bent (Smilde, 1963)
  Directeur bestuurder Florion

  De reden dat ik mij kandidaat heb gesteld voor de tweedekamer verkiezingen namens de ChristenUnie is om te kunnen benoemen wat mensen ten diepste raakt, verontrust, en ook motiveert en stimuleert. Graag ga ik met inwoners, instanties, organisaties en vertegenwoordigers in gesprek om te luisteren naar wat écht leeft in de harten en hoofden van mensen. We leven in een maatschappij waarin tal van mensen zoeken naar geborgenheid en verbondenheid. Die zoektocht wil ik graag mee doorlopen om ervoor te zorgen dat álle inwoners van ons land zichzelf mogen zijn in deze maatschappij. En dat in alle gebrokenheid die er is in onszelf en om ons heen.

  TwitterFacebook
 • 21. Elly van Wageningen (Lelystad, 1962)
  Oud-wethouder Lelystad, onderwijs en management

  Ik heb gekozen voor de ChristenUnie omdat ik een partij wil steunen die het leven beschermt aan het prille begin tot aan het kwetsbare einde. Een partij die zich opwerpt als een schild voor de zwakken, of dat nu kinderen zijn die in Nederland opgroeien in armoede, mensen die in de schulden zijn terechtgekomen of mensen die in een ander land wonen en hulp nodig hebben. Daarnaast vind ik in de CU een partij die probeert klimaatverandering tegen te gaan, de biodiversiteit probeert te bevorderen en de CO2uitstoot actief wil terugdringen. Zorg voor elkaar en voor de schepping daarom ChristenUnie!

  Twitter
 • 22. Jan Henk Verburg (Goes, 1968)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Zeeland, clustermanager KvK

  Jan Henk heeft als één van de weinige kandidaten een technische achtergrond. Deze ingenieur woont met zijn gezin in Zeeland en zet zich als fractievoorzitter in voor een vitale regio met goede voorzieningen qua onderwijs, mobiliteit, zorg en arbeidsmarkt. Vanuit zijn functie bij KVK heeft hij een brede kennis over de (digitale) overheid, economie, en ondernemerschap. Hij zet zijn kennis en netwerk in voor een eerlijke economie, behoud van de natuur en een effectief klimaatbeleid. Ook als daar een extra kerncentrale in Zeeland voor nodig is.

  TwitterFacebookInstagram
 • 23. Marijke Heuvelink (Drunen, 1980)
  Steunfractie ChristenUnie Noord-Brabant

  Sinds 2000 voel ik me politiek thuis bij de ChristenUnie. Als Rooms-Katholiek (of misschien wel: juist als Rooms-Katholiek) heb ik het idee alleen bij de ChristenUnie een evenwicht te vinden tussen waardevol leven van natuurlijk begin tot natuurlijk eind. Een gezonde verdeling tussen daar waar de overheid steunt en daar waar de overheid ruimte geeft aan burgers. Maar vooral een eerlijk reflecteren op eigen handelen van de politicus die door heel de partij voelbaar is. Kan ik, durf ik, werkelijk te kijken naar wat mijn bijdrage is aan Gods roeping in mijn leven. Gods Rijk van barmhartigheid en liefde. Ik zeg, als Kandidaat voor de Tweede Kamer, met Maria, “Ja” tegen de Roep van de Heer.

  TwitterFacebookInstagram
 • 24. Tobias Holtman (Aalten, 1988)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Aalten, Bestuurs- en directieadviseur instituut fysieke veiligheid

  De maatschappij zijn we samen en maken we samen. Ik wil mij graag inzetten voor een maatschappij waarbij de mens en de gemeenschap centraal staat. We moeten naar elkaar omzien en opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een betrouwbare overheid is, die als bondgenoot van de burger optreedt en oog heeft voor de menselijke maat. Daar staat de ChristenUnie voor en daarom ben ik kandidaat-Kamerlid voor deze partij. Het is belangrijk dat christenen, ook in de politiek, met elkaar optrekken zodat in de politiek een duidelijk christelijk-sociaal geluid te horen is. Vanuit dat perspectief kunnen we hoopvol werken aan onze opdracht: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw.

  Twitter
 • 25. Inge Jongman (Groningen, 1969)
  Wethouder Groningen

  Als de nummer 25 deel ik graag mijn politieke liefde met u. Groningen is een prachtige provincie én een mooie gemeente om in te wonen.  Ik ben politiek actief vanaf 2002 als gemeenteraadslid en vanaf 2019 als wethouder in Groningen. Zorg en welzijn, sport, beschermd wonen & maatschappelijke opvang zijn thema’s waar ik me dagelijks mee bezighoud en ben als dorpswethouder erg betrokken bij het wel en wee van Ten Boer. Ik mocht in een fijn team meeschrijven met het verkiezingsprogramma ‘kiezen voor wat écht telt”. Mijn plek op de lijst zie ik vooral om Stieneke als Gronings kamerlid op nummer 7 te supporten!

  Twitter
 • 26. Francis van der Mooren (Eys, 1977)
  Lijsttrekker ChristenUnie Limburg, senior projectleider CBS

  Francis is één van de gezichten van de ChristenUnie in Limburg. In die rol pleit zij voor het investeren in de werkgelegenheid in de regio en goede verbindingen via spoor en weg, zodat het ook in de regio voor jong en oud goed wonen blijft. Als onderzoeker en schoolbestuurder zet ze zich in voor kansen voor kinderen. Zij moeten - ongeacht de situatie waarin ze opgroeien - kunnen meedoen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  Twitter
 • 27. Andries Bouwman (Leeuwarden, 1985)
  Wethouder Tytsjerkteradiel

  Andries is wethouder in Fryslân en wil opkomen voor de regio. De regio is waar de meeste Nederlanders wonen en dagelijks hun leven vormgeven. Maar er staat druk op. Lokale overheden hebben grote financiële problemen en kleine gemeenschappen worden hierbij extra hard geraakt. Voorzieningen moeten sluiten en de leefbaarheid holt uit. Daarnaast heerst het gevoel dat de regio wordt gezien als een wingebied voor voedsel en energie.  Er ontstaat onbegrip en een verdere verwijding tussen de randstad en periferie in ons land. Als kandidaat-Kamerlid wil Andries zich daarom met name inzetten voor de uitdagingen die er zijn in de regio’s en het op kracht houden van de lokale samenleving.


  Twitter
 • 28. Marieke Visser (Rijnsburg, 1975)
  Programmamanager verduurzaming Energie Nederland

  Mijn inzet voor de menselijke maat, het verhaal achter beleid of cijfers komt niet uit de lucht vallen. Dat is de rode draad door mijn leven en dat is waar mijn talenten en gaven tot uiting mogen komen. Gestart als activiteitenbegeleider in de ouderenzorg, later als ondernemer van een gastouderbureau en conflictbemiddelaar bij echtscheidingen. Nu als programmamanager werkend aan de verduurzaming van Nederland. Het is dan ook geen toeval dat ik antropologie ben gaan studeren. Ik verdiep me graag in mijn naasten en wil en kan luisteren.

  Ik strijd om het verhaal achter een cijfer of beleid naar boven te krijgen en zorg te dragen voor een menselijke maat. Een individu mag nooit ondergeschikt zijn aan een economie of aan geld. Een samenleving waarin iedereen telt, niemand aan zijn of haar lot wordt overgelaten. De burger moet weer gehoord worden. Daar wil ik mij voor inzetten in de Tweede Kamer.

  TwitterInstagram
 • 29. Anil Kumar (Zoetermeer, 1991)
  Strategisch regisseur economie en greenport gemeente Westland

  Dienstbaar zijn aan de ander. Recht doen. Daar doe ik het voor. Daar draait politiek voor mij in de kern om. Dat is vóór alles een Bijbelse boodschap waar we als politici veel bondgenoten binnen en buiten onze christelijke gemeenschappen vinden. De strijd tegen onrecht is een universele, omdat het onrecht zich niet aan grenzen houdt. Die strijd begint dichtbij. De strijd voor een Nederland waar je veilig thuis bent, waar talent in de economie tot bloei komt, waar mensenhandel geen plek kent en racisme bestreden wordt. En wie mij drijft? Shirin, Peet, Aad, Appie en Hij die ons leerde voeten te wassen.

  TwitterFacebookInstagram
 • 30. Arend Palland (Hattem, 1985)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Hattem, Senior Manager KPMG

  Politiek dichter bij mensen brengen is de persoonlijke missie van Arend Palland. Daarvoor is het belangrijk bruggen te bouwen. Het betrekken van jongeren bij de politiek en democratische vernieuwing is daarbij cruciaal.

  Ook heeft Arend hart voor kleine gemeenschappen als antwoord op een overheid die nu vaak te anoniem en weinig behulpzaam is. Arend wil voorkomen dat protocollen en procedures in de weg gaan staan en maakt zicht hard voor het terugbrengen van de menselijke maat.

  TwitterFacebookInstagram
 • 31. Hadassa Meijer (Enschede, 1980)
  Raadslid ChristenUnie Enschede, coördinator Huis van verhalen

  Sinds 2018 ben ik raadslid in Enschede. Ik heb een hart voor mijn stad en de mensen die hier wonen. Graag raak ik vanuit Twente betrokken bij de Haagse politiek. Vooral om onze fractie verbonden te houden met Twente en wat hier aan mooie dingen gebeurt. Vanuit mijn Christenzijn wil ik mij inzetten in de politiek. Omdat ik er van overtuigd ben dat Gods woord ons wijsheid geeft voor het besturen van ons land. Dat zie ik vertaald in ons verkiezingsprogramma en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

  FacebookInstagram
 • 32. Thomas van Arnhem (Rotterdam, 1993)
  Wetgevingsjurist Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Thomas woont in Rotterdam-Zuid, waar hij vaak mensen ontmoet die te maken met grote problemen op financieel, sociaal of gezondheidsgebied. Zij hebben de overheid vaak hard nodig, maar tegelijkertijd hebben de meeste van hen het vertrouwen in “de politiek” verloren. Thomas vindt het belangrijk dat de overheid meer oog heeft voor deze vaak kwetsbare mensen. Omdat hun stem nog onvoldoende wordt gehoord, wil hij juist deze mensen in de landelijke politiek vertegenwoordigen.


  Facebook
 • 33. Maroeska Veldkamp (Elburg, 1973)
  Raadslid ChristenUnie Elburg, Docent

  De ChristenUnie is voor mij de partij die de mens ziet achter het verhaal. Je mag zijn wie je bent en daarbij vertegenwoordigen we een achterban die in al hun kwetsbaarheden weten dat ze gezien worden door de ChristenUnie. Vanuit mijn identiteit is de Bijbel mijn belangrijkste raadgever vanuit die bron wil ik politiek bedrijven. Voor mij is de ChristenUnie de partij die ziet wat belangrijk is voor ons als mensen. 

  Omzien naar elkaar de zorg voor de schepping en een sterke samenleving voor de toekomst!

  TwitterFacebook
 • 34. Sander Huisman (Amsterdam, 1979)
  Duo-raadslid Amsterdam, Relatiemanager pensioenfondsen Achmea

  Met veel trots mag ik mij kandidaat- Kamerlid noemen voor de verkiezingen van 2021. Ik ben lid van de ChristenUnie vanaf haar oprichting en actief voor de partij vanaf 2002 in verschillende functies (o.a. gemeenteraadslid in Groningen). Ik voel mij heel erg verbonden met de ChristenUnie, ben trots op mijn lidmaatschap van deze partij en draag dat ook met regelmaat naar buiten toe uit. Momenteel ben ik verbonden met- en actief voor de fractie van de ChristenUnie in Amsterdam als Duo-Raadslid.

  Via mijn kandidaatstelling wil ik mijn ambassadeurschap voor de ChristenUnie uitvoering geven. Ik zet mij tijdens de campagne in op de volgende 3 onderwerpen:

  • Een duurzame Oudedagsvoorziening
  • Nederland fit & gezond
  • Cultuur (erfgoed)

  Tot slot. Ik sta op plek 34 van de kandidatenlijst. Als groot liefhebber en supporter van Ajax en als Amsterdammer betekent dit nummer heel veel, het is het rugnummer van Abdelhak Nouri als mens en persoon iemand die voor heel veel mensen symbool staat voor verbinding, hoop en geloof. Zijn broer en vader zijn erg trots op het feit dat ik op deze plek sta.

  TwitterFacebookInstagram
 • 35. Ben Bloem (Apeldoorn, 1980)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn, Opdrachtgever lokale toegang gemeente Berg en Dal

  Omzien naar de ander is Ben met de paplepel ingegoten. Voordat Ben de politiek inging was hij jarenlang actief als hulpverlener voor dak- en thuislozen en mensen in armoede. Als fractievoorzitter in Apeldoorn is dat ook zijn belangrijkste drijfveer: zorgen dat iedereen mee kan doen. Je komt Ben daarom ook tegen bij de Apeldoornse Schuldhulpmaatjes waar hij voorzitter is, en in het bestuur van de lokale Voedselbank. Omdat iedereen telt en het waard is om voor op te komen.

  TwitterFacebookInstagram
 • 36. Tirtsa Kamstra (Vianen, 1976)
  Wethouder Vijfherenlanden

  In een samenleving waar veel draait om geld, is de ChristenUnie voor mij dé partij die op een open en eerlijke manier een ander verhaal vertelt. Een verhaal dat groter is. Waar de aandacht gaat naar mensen, de natuur, kortom de Schepping die wij van God hebben gekregen en waar wij met zorg mee om moeten gaan. Dat we moeten zorgen voor de mensen om ons heen die dit hard nodig hebben en dat dit vraagt om een eerlijkere verdeling van onze rijkdom. Juist deze aandacht voor de dingen die er echt toe doen in het leven vind ik waardevol aan onze partij. Om het belang hiervan te onderstrepen, sta ik met veel plezier op de lijst van de ChristenUnie.

  Twitter
 • 37. Thera de Haan (Gouda, 1978)
  Adviseur kwaliteit en samenwerking in de zorg

  Thera de Haan is landelijk werkzaam als adviseur op het gebied van kwaliteit, veiligheid en samenwerking in de gezondheidszorg. Daarnaast is ze bestuurlijk actief binnen de PKN en andere maatschappelijke organisaties. Voor de ChristenUnie zet zij zich op verschillende manieren in, zo was ze o.a. (burger)raadslid in Gouda.

  Thera is politiek actief om stem te geven aan hen die geen stem hebben of weinig gehoor krijgen. Twee thema’s geeft zij het bijzonder aandacht; de zorg en de zorg voor elkaar.

  TwitterFacebookInstagram
 • 38. Lubbert van den Heuvel (Putten, 1970)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Putten, ondernemer ICT

  Mijn persoonlijk missie 'Toegevoegde waarde bieden is mijn doel, succesvol zijn is daar een afgeleide van" probeer ik dagelijks handen en voeten te geven, in mijn eigen ondernemer, in mijn dagelijks leven, maar ook in mijn politiek handelen.  Toegevoegde waarde bieden of van waarde zijn, dat is voor mij o.a. mij hard maken voor recht en gerechtigheid, strijden tegen onrecht. Onrecht is er ver van huis, maar onrecht is ook dichtbij, vaak letterlijk om de hoek! 

  Ik lever graag een bijdrage aan de samenleving om mij heen, en maak me daarbij hard voor dat wat aandacht en ondersteuning nodig heeft, m’n medemens, maar ook de ons door God in bruikleen gegeven schepping!

  Twitter
 • 39. Esther Kaper (Kortenhoef, 1983)
  Duo-commissielid ChristenUnie Noord-Holland, zelfstandig ondernemer

  Esther Kaper is politiek actief voor de ChristenUnie Noord-Holland. Ze wil bouwen aan een samenleving waarin mensen gezien en gehoord worden. Bij de ChristenUnie geeft ze haar geloof handen en voeten. In de Provincie Noord-Holland houdt Esther zich bezig met complexe vraagstukken rond woningbouw, ruimtelijke ordening en klimaat. Landelijke thema’s zoals de opvang van vluchtelingen en het welzijn van vrouwen, hebben haar speciale aandacht. Ze wil dat Nederland een land wordt waarin we mensen niet in economische modellen gieten, maar waarin elk mens van waarde is. Vanuit haar vakgebied wil Esther de communicatie tussen overheid en burgers verbeteren.

  TwitterFacebook
 • 40. Marco Vermin (Bennekom, 1961)
  Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs

  Marco is geboren in Ede, en heeft op diverse plekken in Nederland gewoond en nu terug in Bennekom, heeft Marco een carrière via pompbediende, belastingambtenaar, zendeling, ondernemerschap naar bestuurder doorlopen. Leiding geven en inspireren zijn in hem verweven. Dit doet hij als voetbalcoach, oudste in een gemeente, af en toe een jongerenkamp, maar ook als bestuurder. Van stichtingen alsook van een bedrijf. Hij vindt het ontzettend belangrijk dat volgelingen van Jezus zich op allerlei terrein begeven en daar betekenisvol waarde creëren voor de ander. Doen wat echt telt. Thema’s als ondernemerschap en een rechtvaardig internationaal belastingstelsel zijn nu belangrijk voor hem.

  Twitter
 • 41. Daphne Steenbergen (Gouda, 1998)
  Student

  Daphne is met haar 22 jaar de jongste kandidaat van de ChristenUnie. Op dit moment studeert ze politicologie aan de Universiteit Leiden, ze heeft al een diploma in Russische en Euraziatische studies. Als jonge Groningse maakt ze zich sterk voor twee groepen: jongeren en Groningers. Ze zoekt de verbinding met jongeren en Groningers door met hen in gesprek te gaan en naar ze te luisteren. Zo heeft ze er met een amendement voor gezorgd dat er compensatie voor de ‘pech-generatie’ studenten is opgenomen in het verkiezingsprogramma. 

  Instagram
 • 42. Cees Paas (Sliedrecht, 1980)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Sliedrecht, consultant

  Als Technisch Bestuurskundige heeft Cees warme belangstelling voor techniek en politiek. Als raadslid zet hij zich in Sliedrecht en in de regio Drechtsteden in voor de financieel kwetsbare inwoners. Het (politieke) leven draait voor hem om helder communiceren, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Hij praat niet alleen over een duurzame wereld, maar gebruikt ook zijn technische kennis om niet alleen bedrijven, maar ook zijn eigen woning en die van anderen te verduurzamen. Door tevreden te zijn met wat je hebt, heb je aandacht voor wat echt telt!

  TwitterFacebook
 • 43. Nathalie Nede (Arnhem, 1987)
  Raadslid ChristenUnie Arnhem, raadsadviseur gemeente Druten

  Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Helaas leven we in een wereld waar kansen ongelijk zijn verdeeld. Ik wil mij graag inzetten voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en zich geliefd mag voelen. Ik wil mensen graag met elkaar verbinden, zodat we van elkaar kunnen leren en begrip voor elkaar zullen hebben. Het is belangrijk dat iedereen zich vertegenwoordigd en begrepen voelt door de volksvertegenwoordiging. Daarom ben ik in Arnhem actief ben geworden en stel ik mij nu ook kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen.

  Door aandacht te hebben voor elkaar kunnen we de wereld mooier maken.

  TwitterFacebookInstagram
 • 44. Henk Willem van Dorp (Zoetermeer, 1958)
  Directeur Van Dorp Installaties

  Als Christen geloof ik dat wij als rentmeester de taak hebben de wereld beter achter te laten als we hem aan getroffen hebben. Dat hoeft niet via de weg van minder en sober maar door te luisteren naar de Schepping die gebaseerd is op duurzame overvloed. We hebben de kennis en de middelen; dat moeten we alleen willen en doen. Dit drijft mij intrinsiek en wil mijn krachten inzetten om dat te verwezenlijken.

 • 45. Frans Blok (Haarlem, 1960)
  Voorganger Pinkstergemeente Haarlem, bestuurslid VPE

  Wat mij drijft als kandidaat voor de ChristenUnie is de overtuiging dat Christenen de opdracht hebben om voor hun land en overheid tot zegen te zijn. Jezus sprak het meest over het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk is daar waar mensen leven naar het voorbeeld van Jezus en vanuit de kracht en liefde die God geeft. Dat Koninkrijk is onzichtbaar, maar wordt zichtbaar door onze inzet en dienstbaarheid op alle terreinen van het leven - dus zeker ook in de politiek.

 • 46. Anne Westerduin (Doorn, 1971)
  Voorzitter raad van bestuur stichting Sprank

  Anne vervult graag de rol van lijstduwer. Ze ziet als bestuurder in de zorg hoe belangrijk het is dat politieke beslissingen onderbouwd worden door de ervaringsfeiten van patienten, werknemers en bestuurders. Anne: ”De ChristenUnie heeft bewezen dat ze de waarde daar van inziet. De partij fungeert graag als praktische verbinder tussen Den Haag en Bedum om de waarde(n)volle zorg op de kaart te houden.”

  Twitter
 • 47. Els van Dijk (Veenendaal, 1956)
  Directeur Evangelische Hogeschool

  Het is mijn dagelijks werk een nieuwe generatie zó toe te rusten dat zij hoopbrengers in deze wereld zullen zijn. Dat past naadloos aan bij een ChristenUnie die hoopvolle keuzes maakt voor wat écht telt en die zich inzet voor onderwijs dat kansen en perspectief biedt. Jonge mensen leren hopen, zodat zij kunnen worden. Dáár ga ik voor!

  Twitter
 • 48. Jurjen de Groot (Amersfoort, 1975)
  Algemeen directeur Dienstenorganisatie PKN

  Het is mijn diepste verlangen en stellige overtuiging dat de rol van christenen in de samenleving van wezenlijk belang is. Als mede-initiatiefnemer van de beweging #Nietalleen hebben we dat bij de start van de coronacrises heel concreet vorm proberen te geven. Lokale kerken hebben hierin een belangrijke rol. Een overheid die daadwerkelijk luistert en zich laat inspireren en leiden door ‘gewone’ burgers is daarbij van cruciaal belang. Alleen op deze wijze komen thema’s op de agenda die echt tellen. Hierin is nog veel te winnen en daar wil ik me als lijstduwer van harte voor inzetten.

  Twitter
 • 49. Mirjam Kollenstaart (Goudriaan, 1977)
  Geestelijk verzorger Leger des Heils Rijnmond, bestuurslid Ark Mission

  Kiezen voor wat écht telt' betekent voor de ChristenUnie kiezen voor wat telt voor God. Hij houdt van de wereld die hij gemaakt heeft, de schepping die groeit en bloeit en leeft. Zijn hart gaat uit naar mensen en situaties die bescherming nodig hebben. En hij gunt iedereen de vrijheid om te leven!  Wat voor God telt, wat voor de ChristenUnie telt – dat telt ook voor mij. Ik leef door zijn liefde en wil dat ook concreet maken. De ChristenUnie doet dat door te kiezen voor dienstbaarheid, voor vrijheid en voor de bescherming van alle leven. Een heldere keuze!

  TwitterFacebookInstagram
 • 50. Henk Stoorvogel (Zwolle, 1977)
  Oud-voorganger VEZ, 4e Musketier, executive coach spreekvaardigheid

  Ik ben trots op de ChristenUnie als partij van idealen met impact. In Nederland zijn verschillende partijen met veel impact, zij hebben macht. Tegelijk zijn dit partijen met maar weinig idealen. Macht verdedigt en consolideert macht. Aan de andere kant zijn er partijen met idealen. Zij spelen doorgaans echter weinig klaar. Wat ik zo bijzonder vind aan de CU is dat zij meer impact heeft dan zetels telt. De ChristenUnie bereikt bovengemiddeld veel voor een partij die zo 'klein' is. En de CU komt met prachtige idealen, als een verandering in het dominerende mensbeeld en een vernieuwd belastingstelsel. 

  Tenslotte vind ik de ChristenUnie een partij die boven de politieke slangenkuil staat. De fractieleden werken met grote integriteit en brengen de mensfactor in het Haagse - en wat is dat ook broodnodig.

  Daarom ondersteun ik de CU van harte als lijstduwer en hoop ik van harte op een groei in zetels!

  TwitterFacebookInstagram

ChristenUnie steunen door lid te worden