Uitnodiging gebedsbijeenkomst 13 mei 2023

Uitnodiging gebedsbijeenkomst 13 mei 2023

Wat is het een voorrecht om persoonlijk en samen te bidden voor Nederland en de lokale, landelijke en Europese politiek. Om hierin de verbinding te ervaren is het belangrijk om samen te komen op een plek waar God aanbeden wordt en wij Hem samen zoeken in gebed. Het is ook een opdracht, waar een geweldige belofte van Gods liefde en goedheid aan is gekoppeld: 

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. (1 Timoteüs 2: 1-6)

Daarom nodig ik u uit om aanwezig te zijn bij de gebedsbijeenkomst van zaterdag 13 mei a.s. De gebedstijd is van 10.00 tot 12.00 uur. De locatie is het Partijbureau aan de Piet Mondriaanlaan 48 te Amersfoort.

Er staat hierna voor dit jaar nog een gebedsbijeenkomst gepland op dezelfde locatie en de dezelfde tijd op D.V. zaterdag 28 oktober 2023. Deze kunt u alvast in uw agenda zetten.

 

Elke zaterdagochtend tussen 9.00-10.00 is er het digitale gebedsuur. Met uitzondering van feestdagen of enkele vakantieweken. Wilt u overwegen of u die tijd vrij kunt zetten? Voor de definitieve tijd en plaats kunt u mailen naar gebed@christenunie.nl