Met gebedspunten van Carola Schouten en aandacht voor zorg voor de schepping. .

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Tot de verkiezingen sturen we u wekelijks gebedspunten

We willen graag dat u bidt voor het parlement dat gekozen moet worden.

Deze week sturen we u de gebedspunten die Carola Schouten ons vanmiddag kon doorsturen. Momenteel is zij demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat er straks uit de verkiezingen komt, en welke rol onze gekozen Kamerleden daarna in de coalitiebesprekingen kunnen hebben, vraagt nu al uw voorbede. 

Voor de ChristenUnie staat zaterdag 6 maart in het teken van ‘zorg voor de schepping’, daartoe de extra gebedspunten, onder die van Carola.

Onder die gebedspunten vindt u het overzicht van onze online gebedsuren in maart. Let vooral op maandagavond 15 maart. Dat is de dankdienst waarmee de ChristenUnie haar campagne afsluit. 

* Klik hier voor meer informatie over alle kandidaten.

 

Gebedsbijdrage Carola Schouten

Allereerst wil ik zeggen hoe mooi en goed het is dat we op afstand zo samen verbonden zijn in gebed. En dit land heeft het gebed heel hard nodig. Maar ook om God te danken voor zoveel wat we van Hem ontvangen.

Ik zou willen danken:

 • Voor het leven van iedere dag. Dat we voorzien worden van voldoende eten, zorg, liefde en wijsheid om de taken te verrichten
 • Voor het wonder van de lente. De natuur openbaart op zo’n bijzondere wijze Gods bemoeienis met onze aarde.
 • Voor vrije verkiezingen. Dat we als christelijke partij zo open mogen en kunnen zijn over wat we geloven, Gods liefde die we handen en voeten mogen geven en de zorg voor elk kwetsbaar leven
 • Voor onderlinge zorg. Zoveel mensen die iedere dag klaarstaan voor de ander en zo God gestalte geven. Juist ook in moeilijke omstandigheden. Ik denk aan mensen van de Voedselbank, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, Politie en handhaving, onze militairen en de mensen die werkzaam zijn in de zorg en het onderwijs.

Ik vraag u mee te bidden voor: 

 • De mensen voor wie de huidige crisis immens zwaar is. Ik denk aan ondernemers die vrezen voor hun voortbestaan, mensen die zich eenzaam voelen, jongeren die contact en perspectief missen en vrezen voor hun toekomst. En mensen die wantrouwen ervaren bij alle informatie die tot hen komt. Ik bid dat zij mensen van het Licht op hun pad treffen om te luisteren, te bemoedigen en met hen op te lopen.
 • Voor gezinnen die kampen met schulden en andere zorgen. Geef dat de overheid en andere mensen langszij komen om hen de helpende hand te reiken.
 • Wijsheid voor iedereen die in deze tijd besluiten moet nemen, op welk niveau dan ook. De zorgen zijn zo groot, de uitdagingen gigantisch. Wij moeten het doen met Hemels inzicht.
 • Voor kerken en gemeenschappen om in de tijd Gods stem te blijven verstaan en te doen waartoe we geroepen zijn: om een zoutend zout en lichtend licht te zijn. Dat we één mogen zijn in Christus.
 • De campagne van de ChristenUnie. Voor energie en kracht om op ieder podium te mogen delen welke plannen de ChristenUnie heeft voor Nederland en de wereld.
 • Om wijsheid voor iedereen die een stem wil uitbrengen. Om een geest van onderscheid om te kiezen voor wat echt telt.
 • Genade om elkaar te zien in het licht van Uw liefde en ontferming!

6 maart: 'zorg voor de schepping'

De ChristenUnie wil zaterdag een ‘regiorace’ houden. Een estafette op de fiets vanuit de ChristenUnie-afdelingen in het land naar Amersfoort. Het doel is dat veel afdelingen daar voorbeelden van duurzame projecten/initiatieven overhandigen aan Gert-Jan Segers. In de hoop dat het een goede invloed krijgt in Den Haag. 

De zorg die de mens aan de schepping moet geven is een opdracht van God zelf. In Genesis 1 zegt de Heer: breng haar onder jouw gezag. Gezag is hier: goed gezag. Zoals het goede gezag dat ouders over hun kinderen mogen uitoefenen; opdat het die kinderen goed gaat! Zo moeten wij ook samen zorgen voor de aarde die ons is toevertrouwd.

 • Dank voor de verantwoordelijkheid die wij allen van God kregen.

 • Bid om wijsheid en moed: dat ons handelen kan laten zien wat de Heer bedoelde met ons gezag over de aarde.

 • Bid tegen de wanhoop en de tegen de gedachte dat alles gaat zoals het gaat.

 • Bid ook tegen de overmoed dat we alles zomaar naar onze hand kunnen zetten. Bid om ootmoed.

 • Vergeet niet de mensen die deelnemen aan de regiorace. Vraag een zegen voor hen.

Gebedsuur zaterdag 9 uur

Op D.V. maandagavond 15 maart is er een dankdienst voor de campagne vanaf 20.00 uur. Kijk op www.christenunie.nl voor mededelingen over de stream waarmee u onze dankdienst kunt volgen.

Daarnaast willen we elke zaterdagmorgen in maart samen online voorbede doen voor de verkiezingstijd en de spannende tijd daarna. Dit is telkens vanaf negen uur en daarvoor meldt u zich aan via gebed@christenunie.nl.

Voor de dankdienst op 15 maart hoeft u zich niet aan te melden. Kijk daarvoor die avond op www.christenunie.nl

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie