Start

ChristenUnie: Een begroting met lichtpuntjes

Untitled-2dinsdag 16 september 2014 15:25 Mede door de inzet van de ChristenUnie is de vandaag gepresenteerde begroting voor 2015 een begroting met lichtpuntjes geworden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,De koopkracht neemt iets toe, mensen met een kleine beurs worden ontzien, bijvoorbeeld door het behoud van de huurtoeslag, en, heel belangrijk: er komen meer banen." lees verder
Labels
Tweede Kamer

ChristenUnie: NS moet meer bijdragen aan fietsenstallingen

5427-fietsenwoensdag 01 oktober 2014 De ChristenUnie wil scherpere afspraken met de NS in de spoorvergunning voor 2015-2024. Daarnaast moeten scholieren ook in de spits korting krijgen bij NS. Verder moet de NS meer betalen aan fietsenstallingen op stations. Daarvoor pleitte Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag in het debat over de nieuwe spoorvergunning. lees verder
Labels
Carla Dik
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

ChristenUnie: acceptatieplicht is bijl aan wortel vrijheid van onderwijs

2011-Joel-Voordewind_AP-Roukema-2dinsdag 30 september 2014 16:34 ChristenUnie verzet zich fel tegen de aanval op de vrijheid van onderwijs. De PvdA wil alle scholen verplichten leerlingen aan te nemen, ook als zij een ander geloof hebben dan de religieuze identiteit van de school. Tweede Kamerlid JoŽl Voordewind: ďAls dit plan doorgezet wordt, dan is dat de bijl aan de wortel van de onderwijsvrijheid. Gelukkig hebben wij de aanval voorlopig weten af te wenden.Ē lees verder
Labels
JoŽl Voordewind
Tweede Kamer

ChristenUnie schrikt van toename euthanasie

Carla Dik_APR1555dinsdag 30 september 2014 11:26 Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik vind het schrikbarend. Wat mij vooral zorgen baart is de verdrievoudiging van het aantal meldingen dat betrekking heeft op psychisch lijden. Waren dat er in 2012 nog 14, in 2013 is dat aantal verdrievoudigd naar 42." lees verder
Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

ChristenUnie ontevreden over uitvoering gaswinningsakkoord

gaswinning-groningen-ANP1024vrijdag 26 september 2014 15:12 De ChristenUnie is niet tevreden met de uitvoering van de afspraken van het gaswinningsakkoord. Kamerlid Carla Dik-Faber pleit voor een snellere en betere uitvoering van de afspraken uit het akkoord 'vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen'. Dik-Faber: ,,Bewoners verkeren nog teveel in onzekerheid over wat zij van NAM en overheid kunnen verwachten. Zij verdienen duidelijkheid en zekerheid." lees verder
Labels
Carla Dik
Energie
Provinciegroningen
Tweede Kamer