Start

ChristenUnie: ‘Inzetten op herwaardering van ouderdom’

Oude vrouw in rolstoeldonderdag 04 februari 2016 De ChristenUnie is blij met de aanbeveling die de commissie-Schnabel doet om te voorkomen dat mensen hun leven ‘voltooid’ achten. Volgens de commissie is verruiming van de wet voor hulp bij zelfdoding niet aan de orde. lees verder
Labels
Carla Dik
Euthanasie
Tweede Kamer
Volksgezondheid

Proef met door Gert-Jan Segers voorgestelde parlementaire ondervraging

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 03 februari 2016 13:11 De Tweede Kamer krijgt er een nieuw onderzoeksinstrument bij: de parlementaire ondervraging. In 2013 nam een meerderheid in de Tweede Kamer een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers aan om dit instrument in te stellen. Een commissie die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de parlementaire ondervraging onderzocht, stelt voor om de komende vijf jaar ervaring op te doen met het instrument. Daarna kan de parlementaire ondervraging, waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord, definitief worden ingevoerd. Een parlementaire ondervraging is minder tijdrovend dan een enquête, die vaak jaren duurt, maar zwaarder dan een hoorzitting, omdat de Kamer mensen onder ede kan horen. lees verder
Labels
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer

'Meer inspraak voor docenten, studenten, ouders en leerlingen'

eppobruins_vierkantwoensdag 03 februari 2016 10:27 De ChristenUnie reageert positief op de oproep van LSVB, ISO, de ChristenUnie-jongeren PerspectieF en CDJA om studenten meer invloed te geven op de eigen hoger onderwijsinstelling. Zo moeten studenten mee kunnen praten over de benoeming van bestuurders. De studenten- en jongerenorganisaties riepen ChristenUnie en CDA hier vanochtend toe op. lees verder
Labels
Eppo Bruins
Onderwijs

Carla Dik-Faber reageert op 'gevonden' rapport over motieven voor afbreken zwangerschap

Carla Dik-Faber - Foto: Anne-Paul Roukemadinsdag 02 februari 2016 22:42 Dat het vandaag geplande debat over de Wet afbreking zwangerschap vanwege ziekte van de minister niet door kon gaan, weerhield haar er niet van een rapport naar de Kamer te sturen over motieven voor het afbreken van de zwangerschap. Opmerkelijk, omdat het onderzoeksrapport al vier jaar op de plank bij het ministerie van VWS bleek te liggen. De minister 'vond' het onderzoek nadat zij er naar zocht naar aanleiding van een artikel van partijgenoot Charlotte Lockefeer in Liberaal Reveil. Volgens Carla Dik-Faber is het belangrijk dat het onderzoeksrapport nu op tafel ligt. "Het onderzoek trekt belangrijke conclusies over de praktijk waarin onbedoeld zwangere vrouwen terecht komen." Lees hier de reactie van Carla Dik-Faber op het rapport. lees verder
Labels
Abortus
Carla Dik
Volksgezondheid