Nieuwsbrief Mirjam

Fijne Koningsdag!

Fijne Koningsdag!

Mirjam Bikker

##mailingaanhefvoornaamachternaam##,

Morgen is het Koningsdag. Een feestelijke dag! Voor Emmen en omgeving extra bijzonder, want daar wordt het feest met de jarige Majesteit gevierd. En overal gaan de vlaggen uit, kleuren de straten oranje, zijn de tompouces niet aan te slepen, wordt het huis een stukje leger door de lokale vrijmarkten of kom je toch weer met prachtvondsten, prullaria of een combi daarvan thuis. Misschien heb je zelf al mooie plannen voor deze dag. We staan er niet altijd bewust bij stil, het is wel echt een van de voorrechten van het leven in een vrij land. Juist in tijden van polarisatie, van uiteenlopende visies, van overtuigingen en van grote politieke diversiteit vieren we samen de verjaardag van onze Koning en is er een moment van gedeelde vrolijkheid!

Formatie

Hier in de Kamer breekt vanaf vandaag het meireces aan. De afgelopen week gebeurde er nog héél veel. Deze nieuwsbrief is een kleine poging om daar iets van mee te geven! Kent u trouwens al onze nieuwe terugblik Dit was de week? Aanrader!

De formerende partijen hebben aangegeven een finaleweek te hebben tijdens het reces. Gelukkig maar: er staat nogal wat op het spel. Deze week deed Don in het debat over het rapport ‘Blind voor mens en recht’ een nadrukkelijk appel op de formerende partijen om de toeslagen af te schaffen. Het mag niet zo zijn dat een gebrek aan politieke wil leidt tot een voortzetting van dezelfde fouten, waardoor mensen ongelooflijk vastlopen.

Niet alles kan wachten op de formatie. Er is namelijk een noodsituatie aan het ontstaan op het platteland, doordat er veel minder dierlijke mest op grasland mag worden uitgereden dan voorheen. Hierdoor raken duizenden boerengezinnen op dit moment in grote problemen. Juist daarom was het mestdebat van gisteren ontzettend belangrijk, want er moet veel gebeuren. Kamerbrede steun was er voor motie die regering opdroeg om met plannen te komen om de mestcrisis het hoofd te bieden. Die plannen ligger er nu, met dank aan minister Piet Adema. In de afgelopen weken zagen we hoe de formerende vier het totaal oneens zijn over de oplossing van de mestcrisis. Het risico was groot dat alles in Den Haag stil zou blijven liggen, met een nog slechtere uitkomst voor boerengezinnen die nu in nood zijn. Wat was het daarom goed om te zien dat juist landbouworganisaties en de zuivelindustrie zelf alsnog met een plan kwamen en dat een groot deel van de Kamer zich achter de plannen van Piet Adema schaarde. Zodat de enorme problemen worden aangepakt, zonder treuzelen én overigens in het moeilijke besef dat daarmee niet alle boerengezinsbedrijven gered zijn.  Maar ook omdat we beseffen dat, naast innovaties en verduurzaming, een kleinere veestapel in Nederland nodig is om beter in balans met de schepping te produceren. De bijdrage van Pieter Grinwis aan het mestdebat van gisteren is hier terug te kijken.

Wet betaalbare huur

Dat is nog niet alles! Op het terrein van betaalbaar kunnen wonen werden deze week belangrijke stappen gezet. Ik ben blij dat Pieter deze week met scherpte en nuchterheid liet zien hoe hard het nodig is om werk te maken van betaalbare huizen. Ook als je een appartement, studio of huis huurt. Pieter citeerde in zijn bijdrage de bevlogen predikant Heldring, die aan de slag ging toen hij zag hoeveel armoede er was in zijn dorp, het Betuwse Hemmen. In een ‘volksboek’ over armoedebestrijding uit 1844 klaagde hij de ‘groote steden’ aan:

‘Waarom perst gij uwe armen ingezetenen zoo verschrikkelijk tezamen, en dat, om uwe rijken wat schoone wandelingen te gunnen! (…) Doch ons geslacht wil eer tijgers en leeuwen in zoölogische tuinen plaatsen, en ruim doen wonen en spijzigen en voeden dan aan arme menschen eene goede woning geven.’ Hij schreef dit kort na de opening van dierentuin Artis in Amsterdam.

Inspirerend om zo’n stem uit eerdere tijden te horen. Volkshuisvesting is namelijk geen neutrale aangelegenheid. De liberalisering van een groot deel van de huren afgelopen decennia heeft allesbehalve meer betaalbare huur opgeleverd. Met name in de steden zijn de prijzen in de zogenaamde vrije huursector vaak extreem hoog. Met als gevolg uitgestelde levens, letterlijk en figuurlijk. Immers, als je als jongere de helft van je inkomen kwijt bent aan woonlasten, zie dan maar eens wat te sparen voor later en durf dan maar eens een gezin te stichten. Daarom heeft de ChristenUnie zich tijdens de vorige formatie hard gemaakt voor herstel van de volkshuisvesting en meer huurbescherming voor gewone mensen met gewone inkomens en is onze fractie voor de Wet betaalbare huur, waarin is geprobeerd de balans tussen betaalbaarheid van de huren en investeren in nieuwe huurwoningen te hervinden. Of zoals Heldring het zei: huizen bouwen, niet om ‘schandelijk winstbejag’, maar ‘tegen billijke huur’ om ‘eene kleine rente te trekken’. Voor die ‘kleine rente’ is het overigens dan wel nodig de afgelopen jaren fors verhoogde belastingen op vastgoed als belegging weer wat te verlagen, omdat door de combinatie van deze wet en de huidige belastingen bonafide verhuurders in de knel dreigen te komen. In onze strijd voor meer betaalbare huur hebben we daar als ChristenUnie ook oog voor.

Herdenkingen 4/5 mei

Tenslotte, dit zijn belangrijke weken in ons land. Waar we in alle verschil – juist ook samen Koningsdag vieren en binnenkort op 4 mei stil worden en op 5 mei de vlag weer in de top mag. Het zijn onrustige tijden. Er gebeurt heel veel in de wereld. Wij kunnen in vrijheid leven, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Te veel herdenkingen werden de laatste tijd onderwerp van debat. We zagen het bij de Kristallnacht, bij de Februaristaking en de afgelopen dagen ging het veel over 4 mei, de Nationale Dodenherdenking. Het zijn momenten van stilte, van pijn en herinnering. Dat moeten óók momenten van ons samen blijven.

Deze week deden gelukkig bijna alle partijen de oproep om op 4 mei stil te zijn. Gisteren debatteerde de Kamer over het opkomende antisemitisme. Daar pleitte ik voor snelrecht, zodat er duidelijk genormeerd wordt. Geen plaats voor antisemitisme in ons land. We vroegen ook om de samenleving aan zet te brengen. Want uit de gesprekken met jonge en oude Joodse Nederlanders is een ding me glashelder geworden. Het moeilijkste is als er niemand voor je op staat, als je het idee hebt dat mensen weg kijken. Daar kan veel meer. Belangrijk dat de minister-president daarom met allerlei sectoren spreekt en afspraken maakt om de veiligheid van de Joodse gemeenschap te waarborgen. Van ov tot universiteit, van de sportclub tot op straat. Het was bijzonder en goed om te zien hoe eensgezind het overgrote deel van de Tweede Kamer is en blijft tegen antisemitisme.

In verbondenheid en met hartelijke groeten,

Mirjam rond

Mirjam Bikker
Partijleider ChristenUnie

 

Dit was de week: aflevering 2

De tweede aflevering van onze YouTube serie staat online! In deze aflevering zien we Don die zich uitspreekt over problemen rondom toeslagen, Mirjam die de strijd tegen antisemitisme blijft aangaan en Pieter die zich inzet voor betaalbare huurwoningen. Én Anja Haga praat ons bij over de Europese campagne.

Kijken dus!

Bekijk het hier

Vacatures voor het Landelijk Bestuur

Vanwege het ontstaan van enkele vacatures in het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie zoeken wij drie nieuw leden van het Landelijk Bestuur

Is het bestuurslidmaatschap misschien iets voor u? Bent u de persoon die op eigentijdse wijze samen met de andere bestuursleden leiding wil en kan geven aan de strategische koersbepaling van de partij voor de komende jaren?

Als bestuurslid van de ChristenUnie bevindt u zich in het hart van de christelijke politiek en levert u een bijdrage aan het versterken van de christelijke beweging in Nederland. In deze uitdagende functie legt u de verbinding tussen politiek en samenleving op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau. U geeft uw geloof betekenis door het versterken van een krachtig christelijk geluid in deze maatschappij en door het verbinden van christenen die zich willen inzetten voor een sterke samenleving.

De werving voor deze vacature gaat via diverse kanalen en alle leden van de ChristenUnie kunnen solliciteren.

Bekijk hier de hele vacature

Lancering poster

Vandaag onthuld: onze poster voor de Europese Verkiezingen. Bij het eerstvolgende ChristenUnie magazine ontvangt iedereen een exemplaar. Daarnaast is hij zeer binnenkort te bestellen in de webwinkel.

Week van de vrijheid: wat jij kunt doen

Onze vrijheid is kostbaar. Vrijheid om te geloven, om samen te werken aan een veilig Europa, en te zorgen voor onze schepping. Wij zetten ons in voor die vrijheid. De ChristenUnie wil vrede zoeken en recht doen. Jouw vrijheid, dat is onze missie!
Vandaag hebben we ook officieel onze verkiezingsposter gelanceerd.

De komende week hebben we omgedoopt tot de 'Week van de vrijheid'. We nemen je mee in het werk van onze lijsttrekker Anja Haga. En staan uitgebreid stil bij wat vrijheid voor ons betekent, juist ook als we de tijd herdenken waarin die vrijheid ver te zoeken was.

  • We willen je vragen om op 4 en 5 mei op de socials te delen wat vrijheid voor jou betekent en daarin de ChristenUnie te noemen en de hashtag #stilinvrijheid te gebruiken.
  • Daarnaast vragen we je onze socials te volgen en actief te reageren en/of onze posts te delen. Dit zorgt voor een enorm bereik.

Steunt u ook de Europese campagne?

Elke gift, elk bedrag, hoe groot of hoe klein, is van harte welkom en stelt ons in staat om een hoopvol, christelijk geluid te laten horen voor de politiek in Nederland én Europa. Steun jij onze campage?

Klik hier om te doneren

Doet u mee als ChristenUnie stand-medewerker op Opwekking 2024?

Van 17 t/m 20 mei 2024 vieren veel christenen Pinksteren op Opwekking in Biddinghuizen. Daar zijn wij ook van de partij! Met een grote opvallende stand gaan we bezoekers uitdagen mee te bidden voor christelijke politiek in Europa, dagen we ze uit lid te worden of op een andere manier betrokken te raken.

Wilt u / wil jij ons helpen als stand medewerker en deel zijn van een enthousiast team? Wij zoeken mensen die een dagdeel willen staan (circa 3 uur). Wij zorgen voor goede training en voorbereiding vooraf en je krijgt een ChristenUnie T-shirt (die je ook nog mag houden!).

Meld je aan als deel van #teamCU: mail anjasmits@christenunie.nl of app 06-21611851

 

Agenda

29 april t/m 5 mei
Week van de vrijheid

21 mei t/m 4 juni
Provincietour in diverse provincies

3 juni
Gebedsavond

3 t/m 9 juni
Bid mee voor Europa

6 juni 2024
Verkiezingen Europees Parlement