Dank voor jouw vertrouwen

Onze missie gaat door

Onze missie gaat door

uitslagenavond ChristenUnie

##mailingaanhefvoornaamachternaam##,

Vandaag wil ik jou bedanken, samen met al die tienduizenden mensen die hun stem hebben gegeven aan de ChristenUnie. Dank voor je stem, je gebed en alle betrokkenheid! Met drie zetels zullen we een nieuwe fractie vormen. Daarmee is deze verkiezingsuitslag natuurlijk wel anders dan gehoopt. De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven dat men verlangt naar een andere tijd. En ik denk dat jullie allemaal in je eigen woonplaats de verschuivingen zien. We leven mee met onze kandidaten die teleurgesteld werden of nu afscheid moeten nemen.

Tegelijk heeft de ChristenUnie opnieuw het vertrouwen van heel veel stemmers gekregen en daar gaan we voluit werk van maken. Ik zie en hoor juist nu de grote aanmoediging om overal - lokaal en in Den Haag - werk te maken van relevante christelijke politiek met een groot hart voor de samenleving. Luisterend, nieuwsgierig naar wat mensen bezig houdt en naar wat nodig is om goed samen te leven, om te bouwen aan zorgzaamheid voor elkaar en voor de schepping.

Inmiddels hebben we de winnaars van de verkiezingen: PVV, GL/PvdA, NSC en BBB gefeliciteerd. Aan partijen met veel zetels is nu ook veel verantwoordelijkheid gegeven om stappen te zetten die helpen om een nieuw kabinet te vormen.

Tegelijk kijken we ook met zorg naar deze uitslag. Omdat we vrezen voor verdere polarisatie. Ons land is gebouwd op minderheden die elkaar heel houden en elkaar weten te vinden. Deze verkiezingen zetten daarom veel op het spel en dat vraagt juist van de winnaars van deze verkiezingen wijsheid voor het hele land in plaats van het aanwakkeren van polarisatie.

Het fundament van de ChristenUnie ligt niet in macht, maar in idealen. Dat heb ik geproefd op al die plekken waar we campagne hebben gevoerd. Wij verlangen ernaar om ook in de politiek dienstbaar te zijn aan onze hemelse Vader en zo om te zien naar elkaar en naar de schepping. Dat drijft ChristenUnie-mensen overal in het land en ook de nieuwe fractie in Den Haag. Die missie is onveranderd, zo gaan we opnieuw bouwen en geloof een stem geven!

In verbondenheid en met hartelijke groeten,

Mirjam rond

Mirjam Bikker
Lijsttrekker Tweede Kamer

 

Blijf betrokken

Blijf ons steunen

Juist in deze tijd blijft steun aan de ChristenUnie van cruciaal belang. Je kunt bijdragen als vrijwilliger, een (extra) gift geven of meebidden. Daarnaast kun je (opnieuw) lid worden of een extra gezinslid aanmelden. Samen laten we ons hoopvolle, sociaal-christelijke geluid klinken. Doe mee!

Blijf ons steunen