Geef een gift aan de ChristenUnie

  • Gift
  • Uw gegevens

Uw gift aan of lidmaatschap van de ChristenUnie is aftrekbaar van de belasting.

Kijk hier voor de ANBI-gegevens van de ChristenUnie.