Geef een gift aan de ChristenUnie

  • Gift
  • Uw gegevens

Giften vanaf 1000 euro zijn wij verplicht openbaar te maken en te melden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie het giftenreglement voor meer informatie.

Liever zelf overmaken?

Internetbankieren

U kunt uw gift ook zelf overmaken. Maak daarbij gebruik van onderstaande gegevens:

  • IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie
  • Onder vermelding van: Gift ChristenUnie (en - als u lid bent - uw lidnummer, bijvoorbeeld: "Gift ChristenUnie - 123456")

Machtiging

Vul hier online het machtigingsformulier in

Hiermee machtigt u de ChristenUnie om eenmalig het door u ingevulde bedrag af te schrijven.