Overhandiging jaarplan TPC Duurzaamheid

tcpduurzaamheid04-03-2014 13:51 04-03-2014 13:51

Vorige week overhandigde de Thematische Partijcommissie (TPC) Duurzaamheid haar eerste jaarplan aan de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst. Het is voor het eerst dat een thematische partijcommissie een jaarplan heeft ontwikkeld met concrete actiepunten. De TPC Duurzaamheid hoopt door het schrijven van een jaarplan met actiepunten andere TPC’s te stimuleren hetzelfde te doen.

De TPC Duurzaamheid heeft als kerntaak de verschillende gremia van de ChristenUnie te voorzien van (praktisch) – gevraagd en ongevraagd – advies op het gebied van duurzaamheid. De TPC Duurzaamheid bestaat uit meer dan twintig leden met verschillende achtergronden en is daarmee de grootste TPC van de ChristenUnie. De verscheidenheid aan expertises zorgt voor een mooie balans van verschillende soorten kennis.

En wat gaat de TPC Duurzaamheid zoal aanpakken dit komend jaar? De TPC Duurzaamheid is onderverdeeld in verschillende subgroepen en elke subgroep heeft eigen doelen opgesteld. De subgroep Energie & Grondstoffen ontwikkelt bijvoorbeeld een visie op de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, de subgroep ‘Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur’ ontwikkelt een visie op de elementen landbouw en visserij, voedsel en natuur, en de subgroep Lokale Initiatieven inventariseert de behoefte bij lokale en provinciale fracties betreffende het thema duurzaamheid. Op deze punten kunnen de subgroepen worden afgerekend aan het einde van het jaar. Naast deze actiepunten, zal de TPC Duurzaamheid zo veel mogelijk adviesaanvragen oppakken, zoals de recentelijk ingediende aanvraag om het partijbureau te verduurzamen. Tot slot is de TPC Duurzaamheid niet alleen binnen de ChristenUnie actief, maar ook daarbuiten. Verschillende leden van onze TPC nemen zitting in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, samen met onder andere de VVD, het CDA, de SGP, de PvDD, D66 en de PvdA.

Mocht je een concrete adviesvraag hebben, graag zitting willen nemen in de TPC Duurzaamheid of heb je andere vragen, dan kun je altijd contact opnemen met de voorzitter van de TPC Duurzaamheid, Sander van ’t Foort. Zijn nummer is: 0642582385.

Het jaarplan is hier te downloaden (461 kb, PDF).

Labels

« Terug

Reacties op 'Overhandiging jaarplan TPC Duurzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > maart

Geen berichten gevonden