Waarom steun voor motie van afkeuring over zelfdoding?

20160204-CU-TweedeKamerfractie-hires-6703
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 26 oktober 2016 om 18:41

Waarom steun voor motie van afkeuring over zelfdoding?

Het gebeurt niet vaak dat de ChristenUnie een motie van afkeuring steunt, laat staan zelf indient. Ook voor mij was het de eerste keer dat mijn naam onder een motie van afkeuring stond. Een zwaar politiek middel bij een zwaar onderwerp: hulp bij zelfdoding van mensen die hun leven als ‘voltooid’ ervaren.
Vandaag hielden we een diepgaand en principieel debat over de vraag of iemand die zijn of haar leven als voltooid ervaart, een beroep kan doen op de overheid om hulp bij zelfdoding te krijgen. Een ingewikkelde vraag, waarover een commissie van wijzen onder leiding van de heer Schnabel (NB: in het dagelijks leven D66-senator) met een unaniem advies is gekomen: doe het niet. De commissie stelt dat het verruimen van de mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding op onoverkomelijke bezwaren stuit. Het kan leiden tot meer onveiligheid, onzekerheid en misbruik, terwijl de overheid juist geroepen is om kwetsbare groepen te beschermen.
 
Dat is duidelijke taal van een onafhankelijke commissie.
 
Toch kiest het kabinet ervoor om dit advies naast zich neer te leggen en een eigen koers te varen. Het kabinet begint zelfs aan het tegenovergestelde van wat de commissie Schnabel heeft geadviseerd én gaat vanaf vandaag aan de slag om dit in wetgeving uit te werken. De kern: als iemand zijn leven als voltooid ervaart, beoordeelt een professional of die wens wel gegrond en ‘persistent’ is. Zo ja, dan wil het kabinet de mogelijkheid geven om euthanasie te plegen, ook als er geen medische grondslag is.
 
De ChristenUnie voelt zich daarbij zeer ongemakkelijk. De overheid slaat hiermee een weg in waarvan wij overtuigd zijn dat dit de verkeerde is. Ik weet en heb gezien dat mensen diep kunnen lijden aan het leven. Dit kunnen we echter niet met een wet oplossen. Het voorstel van het kabinet mag en kan niet het antwoord hierop zijn. Het doet geen recht aan de waarde van het leven, waarvan wij geloven dat we het uit Gods hand hebben ontvangen, maar miskent ook de complexiteit van problemen waarmee mensen zich geconfronteerd zien.
 
Vandaag is er een wissel omgegaan. Is een fundamentele keuze gemaakt. We konden niet anders dan met een motie uitspreken dat we het kabinetsvoornemen afkeuren. Dat is een zwaar, maar in dit geval passend middel. Die motie heeft geen meerderheid gehaald.
 
Het kabinet gaat nu verder met het uitwerken van het wetsvoorstel. Tegelijkertijd hebben we als ChristenUnie nog een motie ingediend om volop werk te maken van beleid om te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren en daarbij ook de samenleving te betrekken. Ook dat was een aanbeveling van de commissie Schnabel. In het besef dat we niet al het lijden kunnen wegnemen, is  dat wel barmhartig overheidsbeleid.
 
Hopelijk vinden we ook steun bij andere politieke partijen voor onze inzet voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij liefdevolle zorg en aandacht krijgen en waarin zij naar vermogen kunnen meedoen. Dat is de samenleving die ons voor ogen staat.

Deel dit bericht

Labels: , ,