ChristenUnie: ‘partydrugs zijn niet normaal’

Partydrugs
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 10 april 2018 om 17:48

ChristenUnie: ‘partydrugs zijn niet normaal’

Tweede Kamerleden Stieneke van der Graaf en Gert-Jan Segers (beiden ChristenUnie) willen van het kabinet weten wat zij doet om het romantische beeld dat er is van partydrugs te bestrijden. Volgens de Kamerleden gaat er ‘achter een pilletje of lijntje in het weekend een wereld van misdaad schuil’. Daarmee sluiten ze zich aan bij korpschef van de politie Erik Akerboom.

Kamerlid Stieneke van der Graaf: “Drugsgebruik is niet onschuldig, leidt tot verslaving en gezondheidsklachten. Bovendien is de productie nog steeds illegaal en is er sprake van criminaliteit, geweld en intimidatie. Een signaal van de politie dat er meer aandacht moet zijn voor de problemen die dit met zich meebrengt, moeten we serieus nemen.”

De ChristenUnie vraagt het kabinet om een reactie op politiechef Akerboom en om alles op alles te zetten om het romantische beeld van drugs te bestrijden. Het kabinet zet sterk in op preventie van alcohol en roken, de ChristenUnie wil dat deze inzet ook geldt voor het voorkomen van drugsgebruik.

--

Vragen van de leden Van der Graaf en Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het bericht: “Korpschef: Partydrugs moeten af van 'normaal' imago.”

Vraag 1
Kent u het bericht Korpschef: Partydrugs moeten af van 'normaal imago

Vraag 2
Bent u met de ChristenUnie van mening dat drugsgebruik niet onschuldig is, onder meer omdat het leidt tot verslaving en daarbij behorende gezondheidsklachten en de productie en levering van drugs gepaard gaat met criminaliteit, geweld en intimidatie?

Vraag 3
Deelt u de mening van korpschef Akerboom dat het gebruik van drugs in het uitgaanscircuit te veel is genormaliseerd en zelfs wordt geromantiseerd?

Vraag 4
Bent u met de ChristenUnie van mening dat alles op alles moet worden gezet om te strijden tegen de romantisering en normalisering van drugs en scherp voor het voetlicht te brengen dat ook achter de pil of het lijntje in het weekend een wereld van misdaad schuil gaat? Zo ja, welke actie onderneemt het kabinet daartoe?

Vraag 5
Wat doet het kabinet, naast preventie op het gebied van alcohol en roken, aan preventie om te voorkomen dat jongeren niet beginnen met het gebruik van drugs?

Labels: , ,