Kabinet zet stevig in op veiligheid, vrijheid en rechtspraak

Rechtspraak
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 27 mei 2019 om 16:57

Kabinet zet stevig in op veiligheid, vrijheid en rechtspraak

Bij de besprekingen over de Voorjaarsnota heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie extra geld uitgetrokken voor veiligheid, vrijheid en rechtspraak. De rechtspraak wordt versterkt, Defensie krijgt er flink geld bij, de veiligheidsdiensten krijgen extra financiële armslag en de strijd tegen jihadisme krijgt meer prioriteit.

Defensie
Dit kabinet breekt met de trend van jaren van bezuinigingen op Defensie. De krijgsmacht moet op orde worden gebracht en krijgt er op termijn jaarlijks 162 miljoen bij. Dit jaar is er bovenop de extra investeringen vanuit het regeerakkoord nog eens 10 miljoen uitgetrokken, oplopend tot 461 miljoen euro in 2024.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “De Nederlandse krijgsmacht doet belangrijk werk voor vrede en veiligheid in de hele wereld. Toch was Defensie jarenlang kind van de rekening. We moeten nu eindelijk de daad bij het woord voegen en personeel op nummer 1 zetten. Nu er geld bij komt moet investeren in onze militairen en hun veiligheid prioriteit krijgen.”

Rechtspraak
“Ook in de rechtspraak zijn de knelpunten nog steeds te groot,” stelt ChristenUnie Tweede Kamerlid Nico Drost. Voor het versterken van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie komt er dit jaar 61 miljoen euro beschikbaar. “Wat de ChristenUnie betreft investeren we dat onder meer in de toegankelijkheid van de rechtspraak voor mensen met een laag inkomen. In een rechtstaat mogen inkomensverschillen geen verschil maken in het krijgen van je recht.”

Veiligheid
Met de toegenomen internationale dreiging, onder meer door het jihadisme, heeft het versterken van de veiligheidsketen prioriteit. De veiligheidsdiensten krijgen er uiteindelijk 29 miljoen bij op jaarbasis, voor de bestrijding van jihadisme wordt specifiek nog eens 5 miljoen euro per jaar gereserveerd.

Tegengaan van drugscriminaliteit
Voor de bestrijding van drugsdumpingen en de aanpak van drugs in gevangenissen wordt per jaar 4 miljoen euro uitgetrokken. Drugsafval is een groot probleem, waarbij particulieren die geconfronteerd worden met dumpingen op hun erf te vaak nog zelf voor de kosten opdraaien. Nico Drost: “De ChristenUnie pleit voor een schadefonds waarbij mensen voor het opruimen worden gecompenseerd. Drugscriminelen moeten zoveel mogelijk zelf voor de kosten opdraaien en worden wat ons betreft verplicht om geld in dit fonds te storten. Maar zolang dat niet genoeg is, moet de overheid inspringen en bijdragen aan opruimen van deze troep.”

Labels: , ,