Tweede symposium van ‘Kerels voor de Klas’ - Start van iets moois in Amersfoort?

kerels voor de klas
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on November 17, 2016 at 1:07 PM

Tweede symposium van ‘Kerels voor de Klas’ - Start van iets moois in Amersfoort?

Afgelopen week vond het tweede symposium van ‘kerels voor de klas’ plaats. Op de HU kwamen ongeveer 50 mannen en één vrouw bij elkaar om te luisteren naar de presentatie van de initiatiefnota ‘kerels voor de klas’. In een ontspannen sfeer werd iedereen welkom geheten, waarbij bleek dat de helft er 10 juni ook bij was. Nieuwkomers bij deze bijeenkomst kwamen uit Gouda, Veghel en een grote groep leerkrachten uit Groningen.

In de vorige bijeenkomst was input van de aanwezige studenten, leerkrachten en bestuurders gevraagd voor de initiatiefnota. Dit was verwerkt, met als resultaat 17 aanbevelingen voor de regering en het onderwijsveld die gepresenteerd konden worden. Eppo Bruins nam de aanwezigen eerst nog mee in een levendig relaas over de oorsprong van de nota, waarna hij de aanbevelingen stuk voor stuk toelichtte. Het publiek had ruimte om te reageren, wat gepaard ging met grappen, maar ook serieuze feedback. Een punt dat zeer duidelijk naar voren kwam was het beperkte salaris voor leerkrachten in het PO, zeker in het licht van hun collega’s in het VO. Hieruit blijkt minder waardering, terwijl het werk qua intensiteit niet voor elkaar onder doet. Eppo Bruins kon toezeggen hier vanaf nu een steviger geluid over te laten horen en dit zeker mee te nemen.

Na de pauze was het de beurt aan alle genodigden om op basis van de gepresenteerde nota in brainstormgroepen uiteen te gaan. De maatregelen werden opgedeeld binnen de thema’s ‘studie, baan en carrière’ om deze uit te werken in concrete acties.
Hieruit kwamen mooie ideeën die een impuls kunnen geven aan de beweging die nu begonnen is. Zo is er besloten om een facebookpagina ‘kerels voor de klas’ op te richten, waarvoor de naam ‘meestersgilde’ werd geopperd.   Hierover wordt besloten op de volgende bijeenkomst die we organiseren met het platform op 18 januari. Alle meesterinitiatieven die er nu al bezig zijn door het land kunnen zich verenigen onder dit platform. Vanuit dit platform zullen er mogelijkheden voor ontmoeting zijn en gezamenlijke acties worden gefaciliteerd. Ook kan het platform fungeren als verbindingsmiddel richting de politiek om vragen vanuit de initiatieven door te geven.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel waarin er volop gelegenheid was voor ontmoeting. Als vanzelf werden contacten gelegd tussen verschillende vertegenwoordigers van meesterinitiatieven en afspraken gemaakt voor samenwerking. Ondergetekende ging moe, maar voldaan naar huis in de wetenschap dat er weer een nieuwe stap is gezet.

Immanuel Wijland (stagiair onderwijs en communicatie)

Tags: ,