Reactie ChristenUnie op mislukken bed-bad-broodoverleg

Asielzoekers-4992
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on November 21, 2016 at 2:58 PM

Reactie ChristenUnie op mislukken bed-bad-broodoverleg

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Het is zeer teleurstellend en star dat staatssecretaris Dijkhoff geen akkoord heeft bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bed-bad-en-brood-regeling. Als trap na trekt de staatssecretaris de financiering voor gemeenten van 20 miljoen euro in, die was bedoeld voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu komt hij zelf met een wetsvoorstel dat gemeenten verbiedt zelf opvang en begeleiding te geven aan uitgeprocedeerden, die vaak door de weigering van eigen ambassades en zonder uitreispapieren hier jarenlang op straat moeten zwerven.”

Eerder werd een motie van de ChristenUnie aangenomen om gemeenten, naast bed-bad-en-brood, ook begeleiding voor terugkeer te laten regelen, zodat uitgeprocedeerde asielzoekers geholpen worden om uitreispapieren te krijgen. Deze motie verwees naar de succesvolle aanpak van de Pauluskerk in Rotterdam. De staatssecretaris legt deze aangenomen motie nu naast zich neer. Joël Voordewind:

Dit is een gemiste kans, het bieden van begeleiding bij vertrek is bewezen effectief en heeft steun van een Kamermeerderheid. Het lijkt er echter op dat Dijkhoff door gaat met zijn eigen plan, waardoor veel van hen weer onder bruggen gaan slapen en in de illegaliteit verdwijnen.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft mondelinge vragen ingediend om opheldering te krijgen over het mislukken van het bed-bad-en-brood-overleg en wil weten wat de staatssecretaris nu doet voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Tags: ,