Onze bewindspersonen in het nieuwe kabinet

Binnenhof
01 Gert-Jan Segers.jpg
Blog by Gert-Jan Segers on October 20, 2017 at 9:20 PM

Onze bewindspersonen in het nieuwe kabinet

Nadat we vorige week het regeerakkoord hebben gepresenteerd, waarin goed zichtbaar is dat de ChristenUnie aan tafel zat, is het deze week tijd voor de namen die namens de ChristenUnie in het kabinet zitting zullen nemen.

Ik ben ontzettend trots dat mijn mede-onderhandelaar Carola Schouten vice-premier en minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit zal worden. In de functie van vice-premier zal zij in het hart van het kabinetsbeleid actief zijn, waaronder in de zogenaamde sociaal-economische ‘vijfhoek’. Als minister zal zij zich sterk maken voor de landbouwsector, de natuur en onze voedselkwaliteit waar ook de visserijsector en het regionale ontwikkelingsbeleid onder zullen vallen. Het zal gaan om goede zorg voor mensen en de schepping.

Mijn voorganger Arie Slob wordt onze ‘onderwijsman’ in het kabinet. Als minister voor basis en voortgezet onderwijs en media zal hij zich inzetten voor de toekomst van onze kinderen. Onderwijs is daarvoor cruciaal. Ook de vrijheid van onderwijs die ons dierbaar is en het mediabeleid waaronder de publieke omroep zullen deel uitmaken van zijn portefeuille.

Met zijn jarenlange ervaring als zorgwethouder in Apeldoorn en daarvoor als fractiemedewerker op het Binnenhof is Paul Blokhuis een passende kandidaat voor de post van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij zal zich bezighouden met de publieke gezondheid, waaronder het belangrijke onderwerp preventie. Hij wordt ook verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang en de zorg voor oorlogsgetroffenen. En hij zal werk gaan maken van de ‘maatschappelijke diensttijd’ voor jongeren. Voor een land waar iedereen mee kan doen.

Ik ben dankbaar voor deze drie mensen die namens de ChristenUnie deze belangrijke posten in het kabinet zullen gaan bekleden. Hiermee kunnen zij op deze bijzondere plekken zich gaan bezighouden met onderwerpen die mensen in het land en ons als ChristenUnie aan het hart gaan.

Daar wil ik hen kracht, wijsheid en Gods onmisbare zegen in toewensen. Mag ik u vragen hen en de andere collega’s van het toekomstig kabinet op te dragen in uw gebed.

Tags: ,