ChristenUnie en CU-jongeren: Voer politieke diensttijd voor jongeren in

22859742_1507240042696092_7252117632654623368_o
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on March 15, 2018 at 8:35 PM

ChristenUnie en CU-jongeren: Voer politieke diensttijd voor jongeren in

De ChristenUnie en jongerenorganisatie PerspectieF willen dat jongeren als onderdeel van de maatschappelijke diensttijd zich nu ook kunnen aanmelden voor een politieke diensttijd. Jongeren krijgen zo de kans zich uit te spreken over voorstellen van lokale gemeenteraden en colleges van B&W. Kamerlid voor de ChristenUnie Stieneke van der Graaf diende donderdag een motie in met deze oproep.

De kloof tussen jongeren en de lokale democratie is nog steeds te groot, stelt Jarin van der Zande, voorzitter van PerspectieF. “De invoering van een politieke diensttijd zou een stap in de goede richting betekenen om die kloof te verkleinen. Jongeren krijgen zo de kans zelf hun invloed uit te oefenen op lokaal beleid, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de maatschappelijk diensttijd die het Kabinet Rutte III wil invoeren.”

Kamerlid Stieneke van der Graaf ziet in de politieke diensttijd een mooie manier om jongeren de politiek van binnenuit te laten ontdekken. “Te denken valt aan een plek bij de griffie, het college van B&W, of door werksessies te organiseren waarin jongeren hun beoordeling over raad- en collegevoorstellen moeten kunnen geven”. Van der Graaf vindt het een belangrijk signaal dat met de invoering van de politieke diensttijd niet alleen maatschappelijke organisaties wordt gevraagd jongeren te begeleiden, maar dat ook de overheid haar verantwoordelijkheid pakt om jongeren te betrekken bij de democratie. Ze dient daarom de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is een maatschappelijke diensttijd voor jongeren in te voeren die tot doel heeft jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving,

verzoekt de regering bij de uitwerking van de maatschappelijke diensttijd ook de mogelijkheid te onderzoeken om jongeren hun maatschappelijke diensttijd, als een politiek dienstrecht, te laten vervullen in het lokale of regionale bestuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Tags: ,