Segers pleit voor een pluriform toekomstbestendig publiek bestel

NOS camera
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on September 19, 2018 at 2:51 PM

Segers pleit voor een pluriform toekomstbestendig publiek bestel

De ChristenUnie wil een nieuw publiek omroepbestel. ChristenUnie fractievoorzitter Gert-Jan Segers pleit voor een publiek, democratisch en pluriform bestel met minder macht voor de NPO en meer invloed voor de omroepverenigingen, die door hun leden geworteld zijn in de samenleving.

Ledenomroepen
ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers: “We moeten nu zonder taboes nadenken over een toekomstbestendige inrichting van het bestel. Wat de ChristenUnie betreft ligt in Hilversum niet langer alle macht bij een paar mensen van de NPO zonder achterban. Wij zien een publiek bestel voor ons waarin sterk verankerde leden-omroepen niet alleen vóór iedereen, maar ook ván iedereen zijn. Denk aan omroepen met een duidelijke afgebakende, grote achterban als Omroep Max of de EO, of ideologisch duidelijk herkenbare omroepen als WNL. Daar is een democratisch en pluriform, veelkleurig omroepbestel voor nodig, waarvan externe pluriformiteit en kwalitatieve nieuwsvoorziening en opinievorming de belangrijkste pijlers zijn.”

Maatschappelijke verankering
Omroepen kunnen in de maatschappij hun steun zoeken bij organisaties. Een omroep als de EO, kan haar steun vinden bij kerken of christelijke organisaties. Deze organisaties kunnen samen programma’s bekostigen. Of denk aan de AVRO die een samenwerking aangaat met het concertgebouw. Door het publieke bestel zo in te richten komt het eigenaarschap van burgers weer duidelijker naar voren omdat het publieke bestel door hen zelf wordt gefaciliteerd.

Een publiek bestel zoals hier is geschetst, biedt toekomstperspectief. In 2020, wanneer er een nieuwe concessieperiode ingaat, moeten de grondslagen voor een nieuw bestel klaarliggen.

Tags: