Geef burgemeesters kleinere gemeenten meer invloed op inzet politie in eigen gemeente

Politieagent.jpg
stienekevandergraaf2018
Blog by Stieneke van der Graaf on December 21, 2018 at 12:55 PM

Geef burgemeesters kleinere gemeenten meer invloed op inzet politie in eigen gemeente

De ChristenUnie wil dat burgermeesters meer invloed krijgen om politie in te zetten in hun eigen gemeente. Mijn motie die hiertoe oproept kon rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. 

De motie roept de minister van Justitie op in overleg met de burgemeesters tot concrete maatregelen te komen om de positie van burgemeesters van kleinere gemeenten in het politiestelsel te versterken. De motie werd vorige week ingediend bij een debat waarin de evaluatie van de Politiewet en de Nationale Politie plaatsvond.

In het evaluatierapport van de Politiewet heeft de helft van de burgemeesters aangegeven dat met de komst van de landelijke politie de landelijke prioriteiten ten koste gaan van het werken aan lokale prioriteiten en dat burgemeesters kwetsbaarder worden omdat ze in beperkte mate in staat zijn de politie in te zetten. Ook beschikken burgemeesters niet over alle relevante informatie als zij geen regioburgemeester zijn, daardoor hebben zij in de praktijk minder te zeggen over de inzet van politie bij lokale veiligheidsvraagstukken. Maar zij dragen wel verantwoordelijk voor die veiligheid. Ik vind het belangrijk dat de burgemeester de politie kan inzetten wanneer dat nodig is. Nu is gebleken dat meerdere burgemeesters hierin een tekort ervaren vind ik dat de minister met deze burgemeesters om tafel moet om te zoeken naar een versterking van hun positie zodat hun invloed op de inzet van lokale politiecapaciteit wordt vergroot.

Tags: