Nieuw actieplan vakmanschap

MBO
eppobruins2018
Blog by Eppo Bruins on October 30, 2019 at 9:56 AM

Nieuw actieplan vakmanschap

Onze samenleving heeft grote behoefte aan vakmensen. De uitdagingen van deze tijd vragen om technisch geschoold personeel. Denk aan de energietransitie, digitalisering, de uitdagingen in de zorg.

Daarom is het van belang dat we genoeg jongeren interesseren om een vak te leren en dat we kansen bieden aan werkenden om hun leven lang te blijven leren en waar nodig bij- of om te scholen. 

In 2016 vroeg ik aandacht voor ‘de gouden handen van Nederland’. We deden diverse voorstellen om technisch vakmanschap te versterken en de kennissector een boost te geven. Veel van die voorstellen zijn inmiddels gerealiseerd: zo is er in het regeerakkoord extra geld vrijgemaakt voor het technisch vmbo en voor wetenschappelijk onderzoek in de bèta/technieksector. Ook is er hard gewerkt aan regionale netwerken van scholen en bedrijven om de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te bedienen. 

Maar we zijn er nog niet. Er is blijvende aandacht nodig voor vakmanschap. We moeten jongens en meisjes blijven stimuleren om te kiezen voor een techniekopleiding en we moeten nog veel stappen zetten om een leven lang leren daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarom lanceer ik vandaag een nieuw Actieplan Vakmanschap op het SOMA College in Harderwijk, een vakschool waar jongens en meisjes een vak leren dat bij hen past.

We doen nieuwe voorstellen waarmee we stappen kunnen zetten om te zorgen dat Nederland klaar is voor de toekomst. Zo stellen we een systeem van leerrechten voor, waarbij iedereen recht heeft op 18 jaar onderwijs, die tijdens de carrière worden ingezet voor bekostigd onderwijs, voor het halen van certificaten of voor het bijspijkeren van competenties en vaardigheden.

We willen dat de numeri fixi op technische studierichtingen waar veel vraag naar is worden afgeschaft. Dat er een dekkend netwerk komt voor technisch VMBO en beroepsopleidingen. En we willen meer meer gebruik maken van vormen van hybride docentschap: professionals die deels actief zijn in de snel veranderende bedrijfsomgeving en deels voor de klas staan. Hiervoor is het nodig dat belemmeringen zoals het gebrek aan opleidingsmogelijkheden snel worden weggenomen.

Dit is nog maar een beperkte selectie van de voorstellen die we in het nieuwe Actieplan Vakmanschap doen. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs ga ik verder op alle voorstellen in, die je nu hier al kunt lezen.

Download het actieplan Vakmanschap (PDF)

Tags: ,