‘Werken aan jeugdzorg die écht werkt’

Kinderen buiten
joelvoordewind2018
Blog by Joël Voordewind on November 8, 2019 at 1:20 PM

‘Werken aan jeugdzorg die écht werkt’

De zorg voor en bescherming van kwetsbare kinderen en jongeren moet goed geregeld zijn. Gemeenten zijn hier in 2015 verantwoordelijk voor geworden, maar zij moesten het doen met minder geld dan voorheen. Deze korting is niet goed geweest.

Jeugdigen ontvangen nu niet tijdig de goede hulp en ondersteuning, waardoor schrijnende situaties ontstaan. Het is daarom belangrijk dat gekeken wordt wat gemeenten nodig hebben om de zorg voor jeugdigen beter vorm te geven. Samenwerking tussen gemeenten om specialistische vormen van jeugdzorg (zoals pleegzorg, gesloten jeugdzorg en anorexiazorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering (boven)regionaal te regelen is hierbij cruciaal.

Het is goed dat nu duidelijker wordt op welk niveau verschillende vormen van jeugdzorg geregeld moeten worden. Gemeenten blijven hierbij verantwoordelijk om de zorg zo mogelijk bij het gezin te houden. Laten we hierbij niet opnieuw vanuit Den Haag de gemeenten en de instellingen de wet voorschrijven, maar nu samen en in goed overleg gaan werken aan jeugdzorg die echt werkt voor onze kinderen en jongeren.

Tags: ,