Kinderen verdienen onze bescherming

kinderverdriet
stienekevandergraaf2018
Blog by Stieneke van der Graaf on February 13, 2020 at 9:26 AM

Kinderen verdienen onze bescherming

Per jaar worden er meer dan 1.300 meisjes slachtoffer van seksuele uitbuiting. Per week komen er 25 slachtoffers bij. Dat is een hele schoolklas. Van die schoolklas komt nog niet één kind per week in beeld. De rest blijft onzichtbaar, wordt niet geholpen en niet beschermd, en de daders blijven op vrije voeten. Daar maak ik me zorgen over. Dat moet anders.

Op dit moment zetten we in Nederland in op het trainen van leraren en wijkteams om signalen van kindermisbruik en seksuele uitbuiting te herkennen. Zij zijn onze ogen en oren om slachtoffers te vinden, en dat is ongelooflijk belangrijk.

Maar vaak begint seksuele uitbuiting en misbruik online. Daders zoeken tijdens en buiten kantooruren het internet af op kwetsbare meisjes en jongens, van pro-anafora tot aan Grindr. Ze pikken er de meest kwetsbare tussenuit en proberen hun vertrouwen te winnen met als doel om hen seksueel te misbruiken. Het is dus dringend nodig om ook onze inzet van hulpverlening op het internet te vergroten en online te zoeken naar slachtoffers van seksuele uitbuiting. Tot nu toe moeten slachtoffers zelf op zoek gaan naar hulp, als ze deze drempel al over gaan. Dan heeft het misbruik al plaatsgevonden, dagen misschien wel jarenlang.

In de Verenigde Staten is er een online outreach programma. Professionele hulpverleners gaan daar online op zoek naar slachtoffers van misbruik en bieden een boodschap van hoop, een luisterend oor en een uitweg. Met succes. Ik vraag de minister om ook in Nederland zo’n programma te ontwikkelen, samen met het OM, de politie, maatschappelijke organisaties en zorgverleners. Zodat we niet alleen fysiek, maar ook op internet oren en ogen hebben om slachtoffers te bereiken en daders te stoppen.

Om niet alleen kindermisbruik te stoppen, maar ook om nieuwe slachtoffers te voorkomen, is er de hulplijn van Stop It Now! De organisatie biedt hulp aan mensen die dreigen een grens over te gaan, voorkomt zo daderschap en daarmee ook nieuwe slachtoffers. De lijn is echter zeer gebrekkig bereikbaar. Afgelopen jaar waren er bijvoorbeeld meer dan 500 gemiste oproepen. Dat zijn er schrikbarend veel. Daarom vraag ik de minister om in overleg met de organisatie de bereikbaarheid van de hulplijn te verbeteren, door bijvoorbeeld de tijden dat de lijn bereikbaar is uit te breiden.

We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Met een online team proactieve hulpverleners bereiken we meer slachtoffers en kunnen we hen helpen. Door de bereikbaarheid van de hulplijn van Stop It Now! te verbeteren, dragen we bij aan het stoppen van de daders en voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe slachtoffers. Het zijn stappen om te zorgen dat kinderen de veilige jeugd krijgen die ze verdienen.

Tags: