Investeren in waardevolle regio’s: 180 miljoen euro voor Regio Deals

Dorpen.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on February 14, 2020 at 3:45 PM

Investeren in waardevolle regio’s: 180 miljoen euro voor Regio Deals

Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio: de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het kabinet zet dan ook in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel voor 14 nieuwe Regio Deals van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is blij met de uitkomst: ‘De ChristenUnie gelooft in de kracht van de regio. Eén van de redenen voor onze kabinetsdeelname is dat we willen dat dit een kabinet is voor heel Nederland, inclusief de regio’s. Vandaag maakt het kabinet die belofte waar door onder meer extra geld te investeren in gebieden in Groningen, Friesland, Veluwe, Overijssel en Zeeland.

Klik hier voor de 12 eerdere aangenomen voorstellen (200 miljoen euro)

We investeren onder meer in werk en woningen in Groningen, de leefomgeving van Zuidoost-Friesland, de mobiliteit op de Veluwe, duurzame groei van de regio van Zwolle, het onderwijs en innovatiekracht van Zeeuws-Vlaanderen, het vergroten van de leefbaarheid van wijken in Utrecht en Zeist, en nog veel meer. We hopen dat deze Regio Deals een krachtige extra stimulans geven aan deze gebieden en dagen het kabinet uit om op deze weg verder te gaan en een echt kabinet voor de regio te zijn.’

Met de Regiodeals investeren we onder andere in:

 • De leefomgeving en het landschap in Zuidoost-Friesland.
 • De leefbaarheid en veiligheid in de stad Groningen.
 • Werk en woningen in Oost-Groningen.
 • Een duurzame groei voor Zwolle.
 • Vakantieparken, mobiliteit en tegengaan van criminaliteit op de Veluwe.
 • Verduurzaming van de glastuinbouwsector en vergroten van de bewonersbetrokkenheid in FruitDelta Rivierenland.
 • Een circulaire groei van de economie van de CleantechRegio.
 • Nieuwe ordening van de leefomgeving en ontwikkeling van Noordoost-Brabant.
 • ‘Future farming’ en behouden en aantrekken van talent voor Noord-Limburg.
 • Onderwijs, economie en arbeidsmarkt voor Drechtsteden en Gorinchem.
 • De verduurzaming en ontwikkeling van ecologie in de Zuid-Hollandse Delta.
 • Het vergroten van de leefbaarheid van wijken in Utrecht, Nieuwegein en Zeist.
 • Het creëren van werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland.
 • Het onderwijs, de identiteit en innovatiekracht van Zeeuws-Vlaanderen.

Minister Carola Schouten: ‘Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet gaan worden.’

investeren in waardevolle regios deel 3.jpg

Tags: ,