ChristenUnie vraagt opheldering over schrappen directe intercity Amersfoort – Amsterdam Centraal

NS-treinen.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on October 8, 2020 at 5:05 PM

ChristenUnie vraagt opheldering over schrappen directe intercity Amersfoort – Amsterdam Centraal

Vandaag werd bekend dat de directe intercity tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal wordt geschrapt. Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) vraagt de staatssecretaris doormiddel van schriftelijke vragen waarom dit besluit is genomen en hoeveel reizigers erdoor worden getroffen. Daarnaast wil het Kamerlid weten hoe wordt voorkomen dat dit besluit ook andere landelijke verbindingen en verbindingen over de grens onder druk zet. 

Stieneke van der Graaf: “Het besluit om de directe intercity van Amersfoort naar Amsterdam Centraal te laten vervallen heeft mij - en de reizigers - verrast. Bijna elke dag maken honderden studenten en andere reizigers gebruik van deze verbinding. Zij zijn nu afhankelijk van minder vaak rijdende sprinters en zijn daardoor langer onderweg. Hiermee krijgt de bereikbaarheid van zowel de gemeente als de regio en de provincie een flinke klauw. De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht hadden daarom bovendien betrokken moeten worden bij dit besluit. Wat de ChristenUnie betreft is er meer ambitie nodig op het gebied van openbaar vervoer en moeten we meer investeren in kortere reistijd en capaciteitsuitbreiding. Het schrappen van deze intercity past niet bij deze ambitie en is een stap in de verkeerde richting, terwijl de hoge vervoersvraag juist vraagt om directe verbindingen en kortere reistijden op zo’n belangrijk traject.”

Schriftelijke vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het bericht ‘Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt: voortaan met de sprinter’.

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel “Intercity tussen Amersfoort en Amsterdam wordt geschrapt: voortaan met de sprinter”?
 2. Waarom is ervoor gekozen deze intercitylijn te schrappen terwijl u eerder heeft aangegeven dat Amersfoort een belangrijke stad in het spoornetwerk is en dat ‘de verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam van groot belang is om het groeiend aantal reizigers op te vangen’? 
 3. Hoeveel reizigers zitten er dagelijks in de Intercity van Amersfoort Centraal naar Amsterdam Centraal en in de Intercity van Almere Centrum naar Amsterdam Centraal?
 4. Heeft u in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn op de infrastructuur om toch de oorspronkelijke doelen van PHS OV-SAAL te behalen; namelijk 6 Intercity’s en 6 Sprinters tussen Amsterdam Zuid en Almere, 4 Intercity’s tussen Amsterdam Centraal en Almere, 6 Sprinters tussen Amsterdam Centraal en Hilversum en behoud van de bestaande Intercity’s tussen Amersfoort Centraal en Amsterdam Centraal respectievelijk Amsterdam Zuid?
 5. Klopt het dat met het voorgestelde dienstregelingmodel veel reizigers 5 tot 10 minuten extra reistijd krijgen per enkele reis en dat reizigers die op Amsterdam Centraal, Almere Centrum of Amersfoort Centraal overstappen om door te reizen naar verder gelegen bestemmingen zelfs met meer dan 15 minuten extra reistijd te maken kunnen krijgen? Kunt u voor de belangrijkste reisrelaties een overzicht geven van de aantallen reizigers die te maken krijgen met extra reistijd en de omvang van deze extra reistijd?
 6. Deelt u de mening dat Intercity en Sprinter ieder een eigen vervoermarkt bedienen en dat het daarom onwenselijk is om op de trajecten Amsterdam Centraal-Amersfoort Centraal en Amsterdam Centraal-Almere Centrum alleen te focussen op de Sprinter?
 7. Is onderzocht hoeveel reizigers zullen afhaken op deze twee trajecten en wat dus het verschil is tussen de bruto groei en de netto groei van het aantal reizigers? Zo ja, om hoeveel reizigers gaat dit?
 8. Kunt u aangeven hoeveel extra groei van het aantal reizigers volgens de vervoersmodellen zou zijn gerealiseerd als met het vervoersaanbod wel de oorspronkelijke doelen van PHS waren gehaald?
 9. Klopt het dat ook in het nu door u gekozen model sprake blijft van drukke treinen en het vervoersknelpunt rond Weesp dus niet volledig wordt opgelost?
 10. Waarom zijn de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht niet bij dit besluit betrokken?
 11. Bent u bereid het schrappen van de intercity Amersfoort – Amsterdam Centraal opnieuw te bepreken bij het landelijke spoortafelgesprek van 4 november over de toekomst van het openbaar vervoer zodat de regio hier wel kan meepraten?
 12. Hoe schat u het gevaar in dat hiermee andere landelijke verbindingen maar ook de verbinding naar het oosten en de intercity naar Berlijn onder druk komt te staan?
 13. Hoe past dit besluit bij de noodzakelijke woningbouw en uitbreiding van de stad Amersfoort en het terugdringen van het verkeer op de A1?

Tags: ,