Reactie op rapport kinderopvangtoeslagaffaire

kinderopvangtoeslag
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on December 17, 2020 at 1:40 PM

Reactie op rapport kinderopvangtoeslagaffaire

Vandaag presenteerde de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag haar rapport. 

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: "Vandaag zien we wat er gebeurt als het systeem het wint van menselijkheid. Als een anonieme overheid beleid maakt op basis van wantrouwen. Als mensen niet centraal staan en niet beschermd worden door de rechtsstaat. Met desastreuze gevolgen voor heel veel gezinnen.

Er moeten nu drie dingen gebeuren. Het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk genoegdoening komt voor alle getroffen gezinnen. Daarnaast moeten betrokkenen in de politiek, rechtspraak en uitvoeringsorganisaties, maar ook de Kamer als geheel, zich rekenschap geven voor wat er is gebeurd. En tot slot moeten we af van een pervers en ingewikkeld systeem van wantrouwen, wat het toeslagenstelsel is geworden.

Mensen en gezinnen moeten weer centraal komen te staan."

Tags: