ChristenUnie: investeer in de Nedersaksenlijn

WhatsApp Image 2020-12-15 at 18.51.52.jpeg
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on December 18, 2020 at 5:29 PM

ChristenUnie: investeer in de Nedersaksenlijn

De ChristenUnie wil dat het rijk investeert in de Nedersaksenlijn. Een nieuwe spoorlijn tussen Enschede, Emmen en Groningen is volgens de partij van groot belang voor een betere bereikbaarheid van de regio. De investering in de Nedersaksenlijn is onderdeel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, dat de partij maandag 21 december presenteert. 

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: ‘We zetten ons als ChristenUnie al jarenlang in voor sterke regio’s. Betere bereikbaarheid middels nieuwe spoorlijnen zijn daarbij van groot belang. De Nedersaksenlijn is wat de ChristenUnie betreft zo’n nieuwe verbinding. De komst van de lijn is belangrijk voor de economie en maakt wonen, werken en studeren in de regio aantrekkelijker. De Nedersaksenlijn is bovendien van belang voor de verbinding van deze grensregio met Duitsland.” 

Investeren in die spoorverbinding wordt inzet van de ChristenUnie in de volgende kabinetsperiode. “De ChristenUnie spande zich eerder met succes in voor de komst van de spoorlijn naar Stadskanaal die er in 2024 moet liggen, nu moeten we ook het laatste deel van het tracé nog aanleggen”, aldus Stieneke van der Graaf. 

Ook Alwin te Rietstap, ChristenUnie wethouder in Hardenberg en tevens kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, zet zich al langer in voor het realiseren van deze spoorlijn. “De Nedersaksenlijn is van groot belang voor Oost- en Noord-Nederland. Door het realiseren van deze lijn verbinden we sterke economische regio’s en Duitsland met elkaar. Dit zorgt voor een versterking van de leefbaarheid en voor sociaaleconomische ontwikkelingen in deze regio, waar door de aanwezige ruimte kansen liggen. Daarnaast maakt deze spoorverbinding Hardenberg tot een belangrijk spoorknooppunt van het oosten.” 

 

Tags: ,