Van Hamburg tot Vlissingen ondermijning tegengaan

b4b599ac-b2b0-47a2-ab67-c781d0f5af7c kopie.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Blog by Mirjam Bikker on June 1, 2021 at 12:10 PM

Van Hamburg tot Vlissingen ondermijning tegengaan

Er moet een grensoverschrijdende aanpak komen om criminaliteit en ondermijning uit (Nederlandse) havens te weren. Door te komen met een zogeheten Noordzeehavenaanpak, een samenwerking van verschillende havensteden, moet drugscriminaliteit in havens gecoördineerd worden aangepakt. Dat voorstel doen wij vandaag samen met het CDA en krijgt vandaag steun van een meerderheid van de Kamer.

Nederland moet samen met België en Duitsland komen tot een Noordzeehavenaanpak. Door grensoverschrijdend samen te werken - van Rotterdam tot Antwerpen tot Hamburg - kan ondermijning effectief worden tegengegaan. Al eerder gaf de Rotterdamse Zeehavenpolitie aan dat het afstemmen van maatregelen met andere Noordhavensteden cruciaal is.

Afgelopen vrijdag bracht ik samen met Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele, een bezoek aan de Zeeuwse havens. Veel drugs komt via de havens Europa en Nederland binnen. In de havens wordt hard gewerkt om drugscriminaliteit tegen te gaan. Maar als de ene stad forse maatregelen neemt dan vinden de criminelen wel weer een andere route om hun praktijken voor te zetten. Dat moeten we voorkomen. Daarom ben ik blij dat de Kamer ons voorstel voor een Noordzeehavenaanpak steunt. Zo kunnen Dit moet zorgen voor een goede samenwerking én een gezamenlijke aanpak, zodat maatregelen nemen echt zin heeft en we een waterbedeffect kunnen voorkomen.

Tags: , ,