Tweedeling voorkomen

Coronavirus.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Blog by Mirjam Bikker on September 16, 2021 at 11:04 PM

Tweedeling voorkomen

Een nieuw kruispunt waar we op staan. Zo voelt het nu de vaccins werken, minder mensen ziek zijn en de besmettingscijfers lager en stabiel. Langzaam maar zeker komt het moment dat we de sprong kunnen maken naar het loslaten van de maatregelen. Maar dat betekent ook nieuwe keuzes. Eén van die keuzes is de invoering van de coronatoegangspas.

Voor de ChristenUnie-fractie gaat de uitbreiding coronatoegangsbewijzen  te ver. Waarom? In deze blog neem ik je graag mee in onze overwegingen. Tweedeling voorkomen, kwetsbaren beschermen en ook echt zeker zijn dat de mensen in de zorg deze lange intensieve tijd volhouden. Dat zijn steeds de belangrijkste ijkpunten geweest in onze keuzes in deze coronacrisis. Het komt er daarbij op aan dat we één samenleving blijven, waar we elkaar blijven opzoeken en groeiend wantrouwen en polarisatie tegengaan. Dat is in deze tijd behoorlijk ingewikkeld, maar ook in Den Haag moet dat echt voorop blijven staan. Vaccinaties zorgen er echt voor dat mensen minder ernstig ziek zijn en daarom zijn ze belangrijk in de strijd tegen dit virus. Maar de keuze om je al dan niet te laten vaccineren is vrijwillig. Mensen kunnen in vrijheid om allerlei redenen: geweten, gezondheid of twijfel een andere keuze maken. Ik verbaas me over de harde toon tegen ongevaccineerden, ook tijdens de laatste persconferentie. Mensen worden in een hoek gezet. Dat helpt niet bij het bestrijden van de crisis. Door telkens te vermelden dat testen vooralsnog gratis zijn, maakt de grootte van je portemonnee uit of je vrijheid ervaart in je keuze. Dat wekt tweedeling en polarisatie op. Ook het registreren van de vaccinatiestatus van zorgpersoneel is een kant die we wat de ChristenUnie betreft niet op moeten gaan.

Wat wél helpt is passende voorlichting en informatie door vertrouwde nabije contactpersonen bij de groep die nog twijfelt over vaccinatie. Juist omdat er daar veel wantrouwen is tegen de overheid. Zodat mensen goed geïnformeerd de afweging kunnen maken. Neem de migrantenkerk die samenkwam op een bedrijventerrein en de GGD uitnodigde, Maar waar de GGD vervolgens van maandag tot vrijdag zat, terwijl de diensten en dus de kerkgangers er op zondag zijn. Dat kan echt nog beter. We moeten de komende maanden een extra mijl gaan om mensen te bereiken met betrouwbare info - zodat op basis van vrijwilligheid - juist kwetsbare mensen ook kunnen afwegen of ze de bescherming van een vaccin toch zullen nemen. Met een vaste vindbare plek, met vertrouwde gezichten en betrokkenheid van vrijwilligers. Denk vanuit de gemeenschap, en vanuit de verantwoordelijkheid die mensen ook voor elkaar kunnen nemen. Zet ruim in op het verspreiden van gratis testen. Voorkom dat testen wordt gezien als pesten, maar zorg dat het bij blijft dragen aan het voorkomen van besmettingen. 

De versoepelingen hebben altijd het risico dat meer mensen besmet raken en zorg in het ziekenhuis nodig hebben. Hoe graag we het ook willen, we kunnen nog niet naar ‘normaal’. Maatregelen blijven nodig. We vragen daarom het kabinet om minder ingrijpende maatregelen toe te passen. Wij willen het OMT met spoed om advies vragen om dergelijke maatregelen verder uit te werken. Naar onze overtuiging zijn deze minder ingrijpende maatregelen nog niet uitgeput. De coronatoegangspas die het kabinet nu veel breder wil invoeren gaat voor de ChristenUnie-fractie te ver. Dit is niet een aanpak vanuit vertrouwen in de samenleving en dreigt de tweedeling te vergroten. Wij blijven ons inzetten voor een aanpak die tweedeling in de samenleving voorkomt.

Deze tijd vraagt iets van ons allemaal. Maar zeker bij het zorgpersoneel is de druk hoog. Daarom heb ik samen met de SP een voorstel ingediend om de salarissen in de zorg, vooral voor verzorgenden en verpleegkundigen, structureel te verhogen. Een Kamermeerderheid stemde gisterenavond voor ons voorstel om jaarlijks 600 miljoen euro vrij te maken voor betere salaris in de zorg. En dat oplopend naar ruim een miljard jaarlijks extra voor deze groep. Dat is fantastisch nieuws. Alleen zo zorgen we ervoor dat de zorg het volhoudt. Ik vertel je meer over ons voorstel in deze blog.

Zoals ik aan het begin al schreef: ooit komt er een moment dat we de sprong moeten wagen. Elke drie maanden wordt opnieuw gewogen: zijn de maatregelen nog nodig? Daarbij moet het kabinet ook elke keer uitgebreid onderbouwen waarom elke maatregel nog nodig is. Daar ben en blijf ik scherp op. Het kabinet zoekt naar wegen om de maatregelen los te laten, dat doen we graag met hen. Ondertussen blijven we allemaal goed ons best doen om besmettingen te voorkomen, dat mag aan de samenleving gevraagd en daar kunnen wij allemaal ons best voor blijven doen. Zo zoeken we de uitweg in deze crisis, en zeker zo lang maatregelen nog nodig zijn, op basis van vertrouwen in elkaar, in de samenleving.

Tags: ,