ChristenUnie: Borg Friestalig media-aanbod in de wet

Friese vlag
CU logo onder elkaar blauw
Blog by Webredactie on March 28, 2024 at 9:07 AM

ChristenUnie: Borg Friestalig media-aanbod in de wet

Of het nu gaat om een Friestalige serie op Netflix of ander Friestalige media-aanbod, dat moet niet afhankelijk zijn van hoe de petten in Den Haag staan. Borg het Friestalige media-aanbod in de wet, dat is de oproep vandaag van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker tijdens het debat over de voortgang van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK). Onlangs constateerde het Adviescomité van de Raad van Europa voor het Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden dat de positie van het Friestalige media-aanbod kwetsbaar is. Juist omdat het aanbod van radio en televisie in de Friese taal noch in de Mediawet, noch in de Wet gebruik Friese taal is gewaarborgd. 

Mirjam Bikker (ChristenUnie): “‘Het Fries is een prachtige Rijkstaal en voor veel mensen in ons land hun moedertaal. Dat moeten we koesteren en beschermen. Dat vraagt ook iets van het Friestalige media-aanbod. Op dit moment is dat altijd weer afhankelijk van afspraken en financieringen in het Bestuursakkoord. Ik vind niet dat de omroepen iedere paar jaar weer met de pet rond moeten maar dat we in de Mediawet moeten vastleggen dat er ook Friestalig aanbod moet zijn. Daarom doe ik vandaag dit voorstel en het is mooi dat andere partijen al steunen.”

Op dit moment kunnen Friestalige producties op papier ook aanspraak maken op subsidies uit het Filmfonds en het NPO-fonds. In de praktijk lijkt dit ingewikkelder te liggen en worden er drempels ervaren. Mirjam Bikker: “Daarom mijn oproep ook aan de minister, zorg ervoor dat je niet alleen op papier aanspraak kan maken maar ook in de praktijk. Hoe mooi zou het zijn als op Netflix de eerste Friestalige serie verschijnt?”

Anja Haga, onze Europarlementariër voor de ChristenUnie, en tevens woonachtig in Friesland ziet deze oproep als een belangrijke stap: "It Frysk is werkelijk een prachtige taal en trots van ús Fryslân. In Europa zet ik mij in voor it Frysk en ik vind het super dat de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie dit ook zo doet in Den Haag. Voor het levendig houden van de Fryske taal en cultuur zijn haar televisieprogramma’s maar ook podcasts en streamingaanbod onmisbaar.”

Tags: