ChristenUnie: wereldwijde kloof tussen arm en rijk wordt groter

Joel Voordewind - Foto Ruben Timmanmaandag 10 september 2012 18:02

De ChristenUnie vindt dat internationale gerechtigheid bij een aantal partijen op een te laag pitje staat. Voordewind: “Een partij als de VVD snijdt met een bezuiniging van bijna 3 miljard op ontwikkelingshulp en de bezuinigingen op defensie in de kabinetsperiode zichzelf op lange termijn in de vingers. Vrede en veiligheid in de wereld zijn belangrijk voor mensen ver weg, maar ook voor onze stabiliteit en welvaart. De VVD trekt zich terug achter de dijken.”

De ChristenUnie is een van de weinige partijen die extra geld steekt in internationale gerechtigheid, in totaal wordt 250 miljoen euro netto geïnvesteerd in defensie en ontwikkelingshulp. Structureel wil de partij terug naar 0,8% BBP voor ontwikkelingssamenwerking. Voordewind: “De ChristenUnie toont aan dat je een bezuinigingspakket kunt maken, dat de meest kwetsbaren in Nederland en in het buitenland ontziet. De koopkracht van de zwakkeren in de Nederlandse samenleving gaat er op vooruit en we steken extra geld in internationale samenwerking.”
Extreme armoede
Wereldwijd leven meer dan een miljard mensen in extreme armoede. De voedselcrisis is door de stijgende voedselprijzen een drama voor lokale boeren en voor gezinnen die van minder dan 1 dollar per dag moeten leven. De allerarmsten worden keihard getroffen door de mondiale crises. Voordewind: “Armere landen hebben met structurele economische achterstand te maken ten opzichte van het rijke Westen, bijvoorbeeld door de schuldenlast, belastingontwijking en oneerlijke handelsverhoudingen. Sommige partijen bezuinigen op ontwikkelingshulp en willen tegelijkertijd geen structurele verbeteringen doorvoeren. Dat maakt de wereldwijde kloof tussen arm en rijk groter.”
“Sybrand van Haersma Buma (CDA) zegt dat het na 2015 ‘ietsjes minder’ kan met het ontwikkelingshulpbudget. Als oplossing draagt hij verbeteringen in de handel aan. Maar ik zie geen enkel serieus voorstel om handel eerlijker te maken in het CDA-programma. Het is vrijblijvendheid troef. De VVD en PVV maken het helemaal bar en boos."
Solidariteit allerarmsten
De ChristenUnie vindt solidariteit met de allerarmsten nog steeds een belangrijke motivatie voor ontwikkelingshulp. Dat betekent volgens Voordewind economische versterking, versterking van de samenleving en directe hulp aan noodlijdenden. “Het afgelopen kabinet kortte bijna een miljard euro op de allerarmsten en had vooral oog voor de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Op onderwijs en gezondheidszorg is bezuinigd.” Maar vergis je niet, zegt Voordewind. "Om de woorden van Clinton op het congres van de Democraten enkele dagen geleden te parafraseren: het bestrijden van armoede, het vergroten van kansen is niet alleen een daad van moraliteit. Het is de beste weg naar een betere wereld en meer kansen – ook voor de westerse wereld."
“Ontwikkelingshulp moet zich minder richten op machthebbers en meer op economische en maatschappelijke versterking van de zwaksten in de samenleving. De ChristenUnie wil geen directe steun meer aan dubieuze regimes. Juist via kleinschalige hulp via lokale organisaties bereiken we echt de allerarmsten.” 

« Terug

Archief > 2012 > september