ChristenUnie wil behoud volwaardig ziekenhuis in Den Helder

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemawoensdag 10 augustus 2016 17:37

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat minister Schippers van Volksgezondheid actie onderneemt richting de Noordwest Ziekenhuisgroep over de samenvoeging van het ziekenhuis in Den Helder en Alkmaar en het mogelijk verdwijnen van de cardiologische zorg in Den Helder.

Carla Dik-Faber: ,,In Den Helder en omgeving is onrust ontstaan over de plannen om de cardiologische zorg te verplaatsen naar Alkmaar. Daarmee staat de functie van een basisziekenhuis onder druk. Ik wil graag dat de minister zich inspant om Den Helder als volwaardig ziekenhuis open te laten blijven en de zorg voor de langere termijn te garanderen.” Dik-Faber heeft hierover schriftelijke vragen ingediend.

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie van de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep

1. Heeft u kennisgenomen van de brandbrief van het College van B&W van Den Helder over de situatie van de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep (kenmerk AU16.07904)?

2. Bent u van mening dat de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep volgens het in juni 2014 vastgestelde locatieprofiel kan blijven bestaan als basisziekenhuis? Zo ja, aan welke voorwaarden moet volgens u worden voldaan om te kunnen spreken van een basisziekenhuis?

3. Wat vindt u van het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren in Alkmaar? Wat betekent dit voor de borging van de acute cardiologische zorg in Den Helder?

4. Bent u met mij van mening dat de aanwezigheid van cardiologische zorg in Den Helder een belangrijke pijler is onder het locatieprofiel en daarmee een randvoorwaarde is voor het voortbestaan van de locatie Den Helder? Zo ja, wat gaat u doen om te bevorderen dat de locatie Den Helder cardiologische zorg behoudt? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep over de ontstane situatie om te bevorderen dat de locatie Den Helder volgens het afgesproken locatieprofiel kan blijven bestaan en de lange termijn bestaanszekerheid kan worden gegarandeerd?

6. Wat gaat u doen om de onrust onder de bevolking over de bestaanszekerheid van het ziekenhuis in Den Helder weg te nemen?

7. Kunt u de Tweede Kamer een afschrift van uw reactie op de brandbrief van het College van B&W van Den Helder doen toekomen?

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil behoud volwaardig ziekenhuis in Den Helder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > augustus

Geen berichten gevonden