"Inventarisatielijst COC is onacceptabel"

Just married 2woensdag 21 februari 2007 17:14

Vorige week kondigde het COC aan een lijst te gaan aanleggen van gewetensbezwaarde trouwambtenaren. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) adviseert gemeenten nu om niet mee te werken deze inventarisatie. Zij is van mening dat “mede gelet op de privacy van betrokkenen, dit onacceptabel is”.

De uitspraak van de NVVB is een reactie op de commotie rond de passage in het regeerakkoord over de positie van ambtenaren van de burgerlijke stand. Die mogen volgens het akkoord niet ontslagen worden, als zij gewetensbezwaren hebben bij het sluiten van een ‘homohuwelijk’.

De Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie verbaast zich over die ophef. Gewetensbezwaarde trouwambtenaren kunnen meestal hele goede afspraken maken met hun collega’s over het onderling verdelen van huwelijkssluitingen.

Veel gemeentes (o.a. Amsterdam, Wageningen, Rotterdam) en ook het COC vinden dit echter niet voldoende en willen dat er geen enkele ruimte meer is voor gewetensbezwaarde ambtenaren.

Deze opstelling betekent de facto de uitsluiting van een groep burgers van het publiek ambt van trouwambtenaar. Dat staat volgens de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie op gespannen voet met de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Ook wringt het uitsluiten van gewetensbezwaarde ambtenaren met de pluriformiteit van de samenleving. Veel christelijke stellen, maar ook aanstaande echtparen van andere levensovertuigingen, zullen moeilijker een ambtenaar kunnen vinden die aansluit bij hun belevingswereld. En dat terwijl aan het gemeenteloket toch steeds meer de klant koning zou moeten zijn.
Labels

« Terug

Reacties op '"Inventarisatielijst COC is onacceptabel"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden