Kind bij scheiding beter beschermd

P1010157woensdag 06 juni 2007 11:20

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de wet die ‘flitsscheidingen’ onmogelijk maakt en die een ouderschapsplan verplicht stelt bij de scheiding van ouders met minderjarige kinderen. De ChristenUnie is blij met de nieuwe wet, vooral omdat die de positie van kinderen beter beschermt.

Tijdens het finale debat over de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding’, dinsdagavond 5 juni, bleek dat een Kamermeerderheid steun verleent aan het wetsvoorstel. Dat werd verdedigd door de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin).
De wet schrijft voor dat ouders die willen scheiden, een plan moeten opstellen dat afspraken bevat over de verzorging en de opvoeding van de kinderen na de scheiding. Zo’n ouderschapsplan maakt vervolgens deel uit van het verzoek tot echtscheiding dat bij de rechter wordt ingediend. Uitgangspunt is dat ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Ook de ouder zonder ouderlijk gezag blijft verplicht tot omgang met het kind, en de verzorgende ouder moet dit contact stimuleren.
De nieuwe wet maakt tevens een einde aan de zogenoemde flitsscheiding, een procedure die in feite mogelijk werd gemaakt door mazen in de bestaande wetgeving. Echtgenoten zetten hun huwelijk dan om in een ‘geregistreerd partnerschap’, dat vervolgens zonder tussenkomst van de rechter kon worden ontbonden. Deze sluiproute wordt door de nieuwe wet geblokkeerd.

Diverse partijen in de Tweede Kamer wilden in plaats van de flitsscheiding een nieuwe, eenvoudige echtscheidingsprocedure zonder ‘rechterlijke toets’ mogelijk maken voor gehuwden zonder minderjarige kinderen. Aanvankelijk leek een Kamermeerderheid steun te verlenen aan een amendement (wetswijziging) dat VVD-Kamerlid Teeven en PvdA-Kamerlid Bouchibti daartoe indienden. De ChristenUnie heeft de afgelopen weken echter aan de PvdA laten weten dat een dergelijke aanpassing in strijd zou zijn met wat in het coalitieakkoord is afgesproken over de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding. De PvdA heeft vervolgens haar steun voor het amendement ingetrokken.
Fractievoorzitter Arie Slob is tevreden dat de PvdA zich geschikt heeft naar de afspraken in het coalitieakkoord. ,,Het amendement van mevrouw Bouchibti was bedoeld om een administratieve scheidingsprocedure, via de ambtenaar van de burgerlijke stand, mogelijk te maken. Wij vinden vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid onacceptabel, en willen dat onder alle omstandigheden een rechter erop toeziet dat geen van beide partijen benadeeld wordt. Het heeft even geduurd voordat de PvdA zich fractiebreed realiseerde hoe wezenlijk dit punt voor ons was. Maar uiteindelijk hebben we ze aan het coalitieakkoord gehouden – zónder dat we daarvoor een nieuwe ‘deal’ of zo hebben gesloten.’’

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kind bij scheiding beter beschermd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden