Reactie Rouvoet op column in Buitenhof

AndreRouvoet03.jpg18-06-2007 13:09 18-06-2007 13:09

Désanne van Brederode heeft haar gesproken column in het tv-programma Buitenhof op zondag 10 juni 2007 aan het ouderschap gewijd. Zij spitste haar betoog toe op de vraag of mensen nadenken over de verantwoordelijkheid voor kinderen voordat zij nageslacht verwekken.

Zij beweerde daarbij dat minister Rouvoet die vraag niet aan de orde stelt, omdat hij zelf niet weet wat ‘onvoorwaardelijk offervaardig ouderschap’ is. Dit omdat hij –zo beweert zij- de band met zijn kinderen zou verbreken als zij niet meer in God zouden geloven. Zij zegt haar stelling te baseren op interviews met Rouvoet.

Er zijn twee interviews waarin hij hierop is bevraagd. Allereerst met Paul Rosenmöller, uitgezonden op 18 oktober 2006. In dat gesprek heeft Rouvoet het tegendeel beweerd: Als zijn kinderen niet meer zouden geloven zouden ze hem “er geen moment minder dierbaar om zijn”, ook al zou hij er niet aan moeten denken en het moeilijk te verteren vinden. In dezelfde lijn heeft hij zich uitgelaten in de Volkskrant van 14 oktober 2006. In antwoord op de vraag wat hij ervan zou vinden als zijn dochter zou trouwen met een andersgelovige en zich zou bekeren tot het geloof van haar partner, zegt hij: “Eén ding staat als een paal boven water: ze verspeelt mijn liefde niet.”

Rouvoet heeft er grote moeite mee dat hem nu het tegendeel in de mond is gelegd. Een columnist heeft de vrijheid om zaken scherp te stellen, maar ook de verantwoordelijkheid om de feiten recht te doen.

Labels
André Rouvoet

« Terug

Reacties op 'Reactie Rouvoet op column in Buitenhof'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > juni

Geen berichten gevonden