Zelfstandige thuiszorgers krijgen noodoplossing arbeidsverklaring

HZ05-12-2007 11:10 05-12-2007 11:10

De zelfstandige thuiszorghulpen (ZZP) staan onder druk, nu het voor hen bijna onmogelijk is om de benodigde papieren van de Belastingsdienst te krijgen. De ChristenUnie constateert dat zzp'ers in de thuiszorg niet in aanmerking meer komen voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Staatssecretaris Bussemaker (PvdA) van Volksgezondheid zei in reactie op kamervragen van Esmé Wiegman dat ze per 1 januari 2008 met een noodoplossing zal komen.

De zzp'ers verlenen vaak intensieve nachtzorg, zoals terminale zorg, die reguliere organisaties niet leveren.

De oplossing die Bussemaker in petto heeft, bestaat eruit dat de Belastingdienst haar medewerkers nogmaals informeert over de problematiek en over het op te stellen convenant. Belastingdienstmedewerkers zullen daarom hun lopende controles aanhouden totdat er meer duidelijkheid bestaat over het convenant. De staatssecretaris stelt dit convenant op met een werkgroep van medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Branche Thuiszorg Nederland en koepelorganisatie Actis. In het voorjaar moet er meer duidelijkheid zijn over een structurele oplossing.

De ChristenUnie denkt dat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening onder druk komt te staan, wanneer zzp'ers niet langer op zelfstandige basis met een VAR-verklaring kunnen werken. Het is volgens kamerlid Wiegman niet juist om de zelfstandige thuiszorgwerkers te behandelen alsof zij een dienstbetrekking hebben.

Bussemaker zegt de zzp'ers ook een belangrijke groep in de thuiszorg te vinden die specifieke zorg verlenen. Die groep moet volgens haar daarom ook kunnen blijven functioneren. Ze merkte daarbij wel op dat het moet gaan om mensen die 'zelf beslissen' dat zij als zelfstandige in de thuiszorgbranche willen werken. Deze mensen moeten ook op de hoogte zijn van de consequenties van zelfstandig ondernemen. "Het kan betekenen dat zij een hoger loon ontvangen, maar minder sociale zekerheidsrechten. Het kan niet zo zijn dat mensen onder dwang van instellingen als zelfstandige moeten werken, maar niet de bescherming krijgen die daarbij hoort, of niet op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van een dergelijke constructie."


Lees het verslag van de vragen in de Tweede Kamer en het persbericht van de Stichting ZZP Nederland

Labels
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Zelfstandige thuiszorgers krijgen noodoplossing arbeidsverklaring'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2007 > december

Geen berichten gevonden