ChristenUnie steunt ambitieniveau defensie

f-16_qra_bewapening_web06-03-2008 16:59 06-03-2008 16:59

De ChristenUnie steunt het huidige ambitieniveau van defensie. Als welvarend land heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor internationale gerechtigheid en bescherming van de mensenrechten, meent Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de regeringspartij. Volgens Voordewind kan defensie echter haar taak niet uitvoeren zonder voldoende financiële middelen.

Minister Eimert van Middelkoop van Defensie en minister Wouter Bos van Financiën startten woensdag de Strategische Verkenningen Defensie. Deze verkenningen moeten antwoord geven op de vraag hoe de taken en de middelen van de krijgsmacht ook op de langere termijn in evenwicht te houden.

Dalingen
De afgelopen decennia is het niveau van de defensiebestedingen structureel gedaald. Twintig jaar geleden bedroegen de defensie-uitgaven nog 3,2 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP), nu is dat nog maar 1,4 procent BNP. Daar staat tegenover dat Defensie steeds meer taken heeft gekregen op bijvoorbeeld het terrein van binnenlandse veiligheid. Daarnaast wordt de krijgsmacht wereldwijd ingezet voor vredesmissies. Deze operaties zijn kostbaar en stellen specifieke eisen aan personeel en materieel.

Ambitieniveau
De ChristenUnie steunt het huidige ambitieniveau van defensie. Defensie kan haar taak echter niet uitvoeren zonder dat daar voldoende financiële middelen voor worden uitgetrokken. De ChristenUnie is dan ook blij dat dit kabinet voor het eerst in jaren vijf honderd miljoen euro extra voor defensie heeft uitgetrokken en dat de coalitiepartijen daar nog eens honderd miljoen bij hebben geplust.

Het is daarnaast echter goed om na te gaan wat het veranderde karakter van de krijgsmacht voor consequenties heeft voor de hoogte van de defensie-uitgaven. Voorkomen moet worden dat defensie zichzelf steeds meer moet opeten om ook op de lange termijn haar taken te kunnen blijven uitvoeren. De ChristenUnie is vooralsnog geen voorstander van een koppeling tussen het BNP en de hoogte van de defensie-uitgaven, zoals dat het geval is bij ontwikkelingsamenwerking. Er zal echter wel serieus gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de defensie-uitgaven structureel op een niveau te brengen dat recht doet aan de ambities.

Minister van Middelkoop verdient dan ook alle lof voor het initiatief dat hij genomen heeft om Verkenningen uit te voeren naar het niveau van de defensiebestedingen op de lange termijn. Het is uiteindelijk aan het volgende kabinet om conclusies te trekken uit de resultaten. Voor de ChristenUnie staat in ieder geval vast dat het ambitieniveau leidend moet zijn bij het maken van keuzes en niet het budget.


(foto: Ministerie van Defensie)

Labels
Defensie
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie steunt ambitieniveau defensie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden