Verbod op godslastering ‘geen overbodige luxe'

Bijbel-webformaat13-03-2008 14:06 13-03-2008 14:06

De ChristenUnie vindt dat het verbod op godslastering gehandhaafd moet worden. De partij is tegen het schrappen van artikel 147 uit het Wetboek van Strafrecht. Deze week kondigde de PvdA een motie aan om het artikel te schrappen. Net als vorig jaar, heeft minister van Justitie Hirsch Ballin weer aangegeven het verbod in stand te willen houden. De Tweede Kamer debatteerde donderdag over ‘smalende godslastering'. ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker noemde het verbod 'geen overbodige luxe'.

In en na het debat kreeg Anker in tal van toonaarden de vraag of hij het kan verdragen dat een coalitiegenoot - de PvdA - op dit punt anders denkt dan de ChristenUnie, en dat ook in een motie tot uitdrukking brengt. Anker: ,,We vinden dit onderwerp te principieel om elkaars gewetens binnen de coalitie te binden. Dit is geen onderwerp om machtspolitiek over te bedrijven, om elkaar achter de schermen te verbieden een motie in te dienen of te steunen. Wat voor ons telt, is wat het kabinet uiteindelijk doet. En de minister is daar tot nu toe heel duidelijk over: smadelijke godslastering moet strafbaar blijven.'' Hirsch Ballin zei ook het artikel te willen onderzoeken op de reikwijdte ervan. Daarbij is het volgens de minister ook mogelijk het artikel juist uit te breiden zodat het betekenis krijgt voor gelovigen én ongelovigen.

Onderzoek
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie deed in 2006 een onderzoek naar de werking van de strafbaarstelling van godslastering. Het kabinet concludeerde daarop dat het niet nodig is om te komen tot uitbreiding van het ‘strafrechtelijke instrumentarium' om ‘discriminatie, haatzaaien en radicalisering' aan te pakken. "Maar er is zeker ook geen reden om dit in te perken. De strafbaarstelling van godslastering komt in het strafrechtelijke instrumentarium een plaats toe." De ChristenUnie kan zich vinden in deze reactie.

Anker stelde donderdag bij het Algemeen Overleg dat de de ChristenUnie een verdediger is van de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van godsdienst. "Iedereen moet kunnen zeggen wat hij vindt, ook al kan dat als gevolg hebben dat iemand wordt beledigd. Dat neemt niet weg dat iemand zijn recht op vrije meningsuiting in verantwoordelijkheid moet gebruiken."

Godslastering en discriminatie
Het debat in de Tweede Kamer spitste zich toe op de nut en noodzaak van het artikel over smalende godslastering. Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 vinden dat artikel 137 c  uit het Wetboek van Strafrecht, het artikel dat discriminatie strafbaar stelt, al voldoende bescherming biedt aan gelovigen. De ChristenUnie is het daar niet mee eens. Het godslasteringartikel heeft wel degelijk een zelfstandige waarde. "Het richt zich niet op de bescherming van een groep mensen, maar op de erkenning van geloof als iets dat van waarde is voor velen in de samenleving", stelde Anker. "Het schenden van iets wat heilig is, is iets anders dan het beledigen van gelovigen zelf. Ook al is geen sprake van rechtstreekse belediging van een individu of groep wegens godsdienst, opzettelijke godslastering kan gelovigen wel degelijk diep kwetsen." Volgens Anker is het strafbaar zijn van doelbewuste vernedering daarom ‘geen overbodige luxe'.

Kamerlid Anker benadrukte dat de ChristenUnie het belangrijk vindt dat de weerbaarheid van burgers versterkt wordt. "Hoe weerbaarder mensen zijn, hoe beter dat is voor de tolerantie ten opzichte van elkaar. Ze hebben dan immers reële mogelijkheden om in de debat te gaan. Alleen dan kom je tot tolerantie die veel verder gaat dan een vreedzaam langs elkaar heen leven van bevolkingsgroepen." Anker zei in dit verband ook veel te verwachten van het Handvest Verantwoord Burgerschap, wat het kabinet aan het ontwikkelen is.

Symbolische waarde
Artikel 147 is een weinig gebruikt artikel uit het Wetboek van Strafrecht. Sinds de invoering van het artikel in 1932 zijn er pas drie veroordelingen geweest. Niettemin vindt de ChristenUnie dat de bepaling wel degelijk een symbolische waarde heeft. Minister Hirsch Ballin gaf bij het debat aan wel open te staan voor een debat over de invulling en uitvoering van het artikel.

Over enkele weken debatteert de Tweede Kamer verder over de handhaving van artikel 147. Minister Hirsch Ballin zal voor die tijd een brief sturen naar de Kamer met zijn ideeën over het wetsartikel.


 

 

 

 

 

 

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Verbod op godslastering ‘geen overbodige luxe''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden