‘Abortus niet simpel een recht, maar een probleem'

EsmeWiegman04.jpg19-03-2008 21:55 19-03-2008 21:55

Na twintig jaar oorverdovende stilte over de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) kunnen er stappen gezet worden om het aantal abortussen omlaag te brengen. Door betere voorlichting en door een breder aanbod van hulpverlening aan vrouwen die desondanks ongewenst zwanger zijn geraakt. ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman pleit daarom voor investering in een ‘keten' van hulp bij ongewenste zwangerschap.

 ,,Kijkend naar de toekomst moeten we niet te blijven hangen in onze verschillende opvattingen over de waarde van het ongeboren leven en de autonomie van de vrouw. We moeten uit de loopgraven en ons inzetten voor waar het om gaat: goede hulp bij ongewenste zwangerschap. Wat verdriet, angst en twijfel met zich mee kan brengen. Vrouwen, die onder druk staan, het ongeboren kind. Abortus is niet simpelweg een recht, maar een probleem! Werkend vanuit verschillende uitgangspunten kunnen we gemeenschappelijke doelstellingen bereiken, zei Wiegman vandaag in het algemeen overleg over de evaluatie van de WAZ.

Wiegman pleitte voor voortvarende uitvoering van een aantal kernpunten die door CDA, PvdA en ChristenUnie in hun coalitieakkoord zijn opgenomen:
1. Handhaving van de wettelijke zorgvuldigheidsnormen.
2. Het streven om het aantal ongewenste zwangerschappen terug te dringen.
3. Een goed preventie- en voorlichtingsbeleid.
4. Een optimale begeleiding van vrouwen die ongewenst zwanger zijn geraakt.
5. Goede nazorg na beëindiging of na het uitdragen van een ongewenste zwangerschap.
6. Keuzevrijheid, ingegeven door een zodanig hulpaanbod dat ook het uitdragen van zwangerschap sociaal en financieel een reële keuze ís.

,, Dit is hét moment om de seksuele gezondheidszorg en hulpverlening waar nodig opnieuw in te richten en met elkaar te verbinden in een keten van zorg en te zorgen voor een landelijk dekkend netwerk per regio, zei Wiegman. Ze vroeg in dit verband aandacht voor de volgende punten:
1. Het benutten van de inzet en rol van verloskundigen.
2. Het belang van het professionaliseren van het besluitvormingsproces.
3. De nazorg na een abortus (in het ziekenhuis).
4. Seksuele voorlichting aan volwassenen.
5. Naast de genoemde aandacht voor tienermoeders ook meer aandacht voor tienervaders.

Goede begeleiding en hulpverlening voor ongewenst zwangere vrouwen moeten ertoe leiden dat het ‘zorgtraject niet als vanzelfsprekend in de abortuskliniek eindigt. Wiegman drong er daarom op aan dat het kabinet geld dat beschikbaar is voor zorgvuldige besluitvormingsgesprekken, niet overwegend bij de abortusklinieken geïnvesteerd wordt.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de overtijdbehandeling onder de Wet Afbreking Zwangerschap wordt gebracht. Wiegman heeft staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) en minister Hirsch Ballin (Justitie) gevraagd daar nog dit jaar werk van te maken.

Labels
Abortus
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Abortus niet simpel een recht, maar een probleem''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden