ChristenUnie wil hulplijn preventie zelfdoding

emergency-telefoondinsdag 01 juli 2008 17:29

De ChristenUnie wil een gratis telefoonlijn voor mensen die zelfdoding overwegen. Ook moet de overheid een krachtige campagne voeren gericht op allochtone jongeren en mist de partij de vertaling van de ambitie in een streefcijfer om het aantal zelfdodingen te reduceren. Dit is de reactie van de ChristenUnie op het beleidsadvies ‘Vermindering suïcide' van minister Klink van VWS.

 "Ik zie geen streefcijfer, daar waar we dat wel hebben voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden. Het aantal zelfdodingen is zelfs hoger dan het aantal verkeersdoden", aldus Joël Voordewind, Tweede-Kamerlid van de ChristenUnie.

Voordewind is blij met de toezegging van de minister om bij de opleidingen voor psychotherapeuten meer aandacht te besteden aan herkenning van suïcidaliteit alsook bij de centra voor Jeugd en Gezin en in ziekenhuizen. Hij had hiertoe vorig jaar een motie ingediend.

Noodkreet
In november 2007 overhandigde Joël Voordewind (Tweede-Kamerlid ChristenUnie) de notitie "De noodkreet gehoord" aan minister Klink (VWS) en minister Rouvoet (Jeugd & Gezin). De notitie is in overleg met verschillende deskundigen en organisaties opgesteld, waaronder de Ivonne van de Ven Stichting. Het Trimbos instituut heeft kort daarna een beleidsadvies over suïcidepreventie afgerond. Zowel de notitie als het Trimbos-advies roepen de regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen bij het voorkomen van het aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding.

De Beleidsagenda is op een aantal onderdelen een stap vooruit om tot een betere preventie van zelfdodingen te komen, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan nazorg, de noodzaak in te zien van meer sturing binnen de geestelijke gezondheidszorg en het opnemen van suïcidepreventie in de opleiding van huisartsen en hulpverleners. Daarnaast diende Joël Voordewind bij de begrotingsbehandeling Jeugd & Gezin een motie in om kennis over preventie van zelfdoding bij jongeren beter onder de aandacht van hulpverleners te brengen. De ontwikkeling van een signaleringsinstrument voor hulpverleners om suïcidaliteit bij jongeren vroegtijdig te ontdekken is dan ook een prima maatregel.

Binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben regeringen, waaronder die van Nederland, in 2005 afgesproken dat de landelijke overheid de leiding in suïcidepreventie op hoort te pakken. In het voorliggende standpunt ontbreekt het nog aan een duidelijke samenhang in doelen, de inzet van middelen en een overheidsbrede aanpak, waardoor de inzet van de landelijke overheid moeilijk te controleren is. Bovendien mist Nederland nog steeds een samenhangend hulpaanbod via internet of telefoon voor mensen met suïcideneigingen. De Stichting Suïcidepreventie Online heeft al crisishulp via internet en telefoon ontwikkeld voor mensen in levensnood. Dit initiatief wordt breed ondersteund door wetenschappers en hulpverleners, is laagdrempelig en de effectiviteit is internationaal bewezen.

 

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil hulplijn preventie zelfdoding'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juli

Geen berichten gevonden