Geld voor mbo-scholieren, gezinsvoogdij en vrijwilligers

20080916_prinsjesdag_binnenhof24-09-2008 13:24 24-09-2008 13:24

Een reiskostenvergoeding voor minderjarige mbo-scholieren, geen bezuiniging op de gezinsvoogdij, en een investering in het vrijwilligerswerk. Dat zijn de onderwerpen waarvoor de ChristenUnie geld heeft vrijgespeeld tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Fractieleider Arie Slob is tevreden over het resultaat: ,,De marges om in de begroting te schuiven, waren smal dit jaar. Maar binnen die marge hebben we typische ChristenUnie-accenten kunnen zetten.''

Zoals gebruikelijk hebben de coalitiefracties ook dit jaar afspraken gemaakt over verschuivingen in de door het kabinet gepresenteerde begroting. Met elkaar gaat het om een bedrag van 140 miljoen euro op jaarbasis.

MBO-scholieren
De ChristenUnie kreeg een Kamermeerderheid achter haar motie om jaarlijks 30 miljoen euro te bestemmen voor vergoeding van de reiskosten van minderjarige mbo-scholieren. Arie Slob: ,,Dat was een al lang bestaande wens die alles met onze identiteit te maken heeft. Mbo-leerlingen krijgen tot hun achttiende geen OV-jaarkaart, zoals hbo'ers die wél krijgen. Tegelijk profiteren de mbo'ers niet van voordelen die het voortgezet onderwijs de afgelopen tijd ten deel zijn gevallen: afschaffing van het lesgeld, gratis schoolboeken. Ouders met kinderen die na het vmbo direct op zestienjarige leeftijd naar het mbo gaan, staan financieel fors op afstand van bijvoorbeeld gezinnen met kinderen die het vwo volgen en daarna hbo- of wetenschappelijk onderwijs. Een forse reiskostenvergoeding corrigeert deze ongelijkheid, ze ondersteunt gezinnen met opgroeiende kinderen, en ze verstevigt de vrijheid van onderwijskeuze. Het mag niet zo zijn dat scholieren noodgedwongen voor een openbaar ROC kiezen, omdat de reiskosten naar een christelijke of reformatorische opleiding te hoog zijn.''

Gezinsvoogdij
Een tweede doel waarvoor de ChristenUniefractie geld vrijmaakte, is de gezinsvoogdij. Die zou ten gevolge van algemene efficiencymaatregelen 10 miljoen per jaar moeten inleveren; die bezuiniging vindt de ChristenUnie ‘onacceptabel' en daarom gaat ze niet door.

Vrijwilligerswerk
Ten slotte wist de ChristenUnie 10 miljoen euro uit te trekken voor stimulering van vrijwilligerswerk. Daarvan zal 4 miljoen worden besteed aan een landelijke vrijwilligersverzekering; de overige 6 miljoen zijn voor projecten op het gebied van jeugd en gezin, zoals vrijwillige onderlinge opvoedingsondersteuning.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen presenteerde de ChristenUnie de notitie ‘Uit vrije wil', waarin nog een aantal andere voorstellen worden gedaan voor ondersteuning van vrijwilligerswerk.


Op www.christenunie.nl/prinsjesdag2008 kunt u de notitie Uit Vrije Wil en de bijdrage van Arie Slob aan de Algemene Politieke Beschouwingen downloaden. Ook ziet u daar twee video-interviews met Arie Slob en André Rouvoet.

 

Labels
Arie Slob
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Geld voor mbo-scholieren, gezinsvoogdij en vrijwilligers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden