ChristenUnie: ga 'brain drain' tegen

29-10-2008 15:55 29-10-2008 15:55

'We halen studenten uit ontwikkelingslanden hierheen, maar doen veel te weinig om ze ook weer terug te laten keren, zodat ze hun hier opgedane kennis daar nuttig kunnen maken.' Dat zegt Ed Anker in het debat over Modern Migratiebeleid. Hij vindt dat de overheid de zogenoemde 'brain drain' actiever tegen moet gaan.

Het doel van een nieuwe migratieprocedure is vooral om de regeling voor kenniswerkers te vereenvoudigen. Kennismigranten moeten dan ook sneller hierheen kunnen komen. De procedure moet sneller en gepaard gaan met minder administratieve lasten. De toelatingseisen blijven echter nagenoeg hetzelfde. Het nieuwe beleid heeft dan ook vooral procedurele trekken. De vraag is dan ook of het plan alle knelpunten die inhoudelijk worden gevoeld oplost.

Die eenzijdige nadruk op het binnenhalen van kennismigranten, heeft als keerzijde dat we studenten uit ontwikkelingslanden hierheen halen, om ze hier te houden, maar veel te weinig doen om ze ook weer terug te laten keren, zodat ze hun hier opgedane kennis daar nuttig kunnen maken. De ChristenUnie wil dat het kabinet die 'brain drain' actiever tegengaat, en heeft daar in het verleden al concrete voorstellen voor gedaan, bijvoorbeeld door het hanteren van ontwikkelingslanden die in aanmerking zouden kunnen komen voor extra bekostiging aan de universiteit. Het spreken van goede woorden over het tegengaan van brain drain is niet voldoende, als tegelijk de specifieke bekostiging van studenten uit ontwikkelingslanden wordt afgeschaft. Daardoor wordt het collegegeld voor studenten uit ontwikkelingslanden veel te hoog.

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: ga 'brain drain' tegen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden