Na inburgeringscursus actief Nederlands praten

Cynthia Ortega in prachtwijk foto: Ruben Timman01-12-2008 17:28 01-12-2008 17:28

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen om de voortgang van de inburgering van zogenaamde ‘oudkomers', allochtonen die al langere tijd in Nederland verblijven. Het rendement van een taalcursus neemt bij hen snel af wanneer zij tijdens en na de cursus de taal niet actief gebruiken, bijvoorbeeld doordat ze geen werk hebben. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Als is er niet direct een baan beschikbaar, het is wel noodzakelijk dat men de taal actief gaat spreken."

"Oudkomers kunnen daartoe bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zodat ze op taalniveau blijven. Anders is een inburgeringscursus verspild geld. Een maatschappelijk werkboek kan daarbij helpen."

De minister moet veel scherpere prestatieafspraken met gemeenten gaan maken op het gebied van inburgering, vindt de ChristenUnie. Door bijvoorbeeld buurtgenoten te betrekken bij het vinden van oudkomers die de cursus dienen te volgen, moeten de inburgeringscursussen weer volop gaan draaien. Ortega-Martijn: ,,Integratie van oud- en nieuwkomers gaat de hele wijk aan, dus het ligt voor de hand de wijk erbij te betrekken wanneer de integratie niet op gang komt. Veel bewoners zijn bereid hun buren te helpen met integreren. Maak hen als gemeente deelgenoot van het probleem en benut de inspanning die ze willen leveren."

Voorzieningen nieuwbouwwijken
Nieuwbouwwijken verpauperen sneller door het ontbreken van voorzieningen en bijvoorbeeld door het gebrek aan variatie in woonvormen en de betrokkenheid van bewoners. De ChristenUnie wil daarom een onderzoek naar het bekostigingsstelsel voor voorzieningen in grootschalige nieuwbouwwijken. Ortega-Martijn: ,,Het niveau van voorzieningen is bepalend voor het leefbaar houden van de wijk. Daarom wil ik een onderzoek naar de bekostiging hiervan. Geen nieuwbouwwijk zonder goede voorzieningen."

Verdichting
De ChristenUnie wil dat er niet alleen gestuurd wordt op woningproductie, maar actiever op kwaliteit en samenstelling van de woningvoorraad. Een voorbeeld hiervan is levensloopbestendig bouwen. In de verstedelijkingsafspraken moeten deze aspecten een duidelijke plek krijgen.

De ambitie van het kabinet is om 40 procent binnenstedelijk te verdichten. De ChristenUnie mist in de Nota Ruimte echter een concreet project dat deze ambitie kan verwezenlijken. Ortega-Martijn: ,,Ik stel daarom voor om in het kader van de nieuwe Randstad-sleutelprojecten een stad aan te wijzen waar op grootschalig niveau verdichting plaatsvindt."

 

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Na inburgeringscursus actief Nederlands praten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden