Van Dalen in EO Visie: Europese Vrede is geen illusie!

Peter van Dalen platte uitsnedewoensdag 13 mei 2009 16:12

Op 4 juni mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor het Europees Parlement. Dat roept vragen op, met name over de wenselijkheid en verwachtingen van een verenigd Europa. Daarom deze week de stelling: De vrede die een verenigd Europa brengt, is slechts een illusie.

Ds. Henk Schouten is hoofdredacteur van ‘Het Zoeklicht’. Hij schreef in het verleden diverse kritische stukken over Europa en dat doet hij ook nu. Peter van Dalen is lijstaanvoerder voor de ChristenUnie SGP. Hij kan zich niet in de stelling vinden en benadrukt dat Europa ook veel goeds gebracht heeft.

Ds. Henk Schouten, hoofdredacteur ‘Het Zoeklicht’
Ja, met bovenstaander stelling moet ik helemaal instemmen. Natuurlijk wil ik als weldenkend mens, net als alle weldenkende mensen vrede, veiligheid en leven in een rechtvaardige samenleving. Zolang er geschiedenis geschreven wordt, staan die boeken vol van geweld en oorlogen. Vandaag is onze wereld gevaarlijker dan ooit. De hunkering naar veiligheid is daarmee evenredig gegroeid, ook omdat de wreedheid van oorlog via de media geen ver-weg-gebeuren meer is, maar in de huiskamer wordt meegevoeld. Europa, dat ooit het etiket christelijk droeg, heeft wat dat betreft evenzeer als andere werelddelen een beschamende historie. Zal Europa er nu in slagen dit te overstijgen en mogelijk zelfs kunnen meebouwen aan een wereldvrede? Ik geloof dat ze dat zal doen. Helaas zal die vrede van korte duur blijken.

Zonde
Hoe kom ik er toe dit zo te stellen? Bijbelse profetie waarschuwt ons voor een dergelijke tijd. In tegenstelling tot veel andere religies is de bijbelse geschiedopvatting een lineaire. Dat wil zeggen: de geschiedenis ontwikkelt zich naar een doel. We bevinden ons niet in een oneindige cyclus, waarin alles zich steeds herhaalt. Het is ook niet zo dat we overgeleverd zijn aan ons eigen menselijk streven, hoe goed bedoeld ook. De zonde in de mens blijkt steeds weer een groter destructieve macht te zijn dan onze kracht om blijvend vrede te realiseren.

Romeinse rijk
Het is de profeet Daniël geweest, die buitengewoon nauwkeurig voorzegd heeft hoe de wereld geschiedenis zich zal ontwikkelen. Aan Israël zijn zeventig weken gegeven, waardoor de Here God tot Zijn doel met dit volk en de hele wereld zal komen. In vijfhonderd woorden kan natuurlijk niet alles beschreven worden. Eén ding licht ik eruit. Daniël profeteert dat er uit Europa – het herstelde Romeinse rijk(!) -  een machthebber zal komen, hij zal vrede sluiten met Israël. De apostel Johannes geeft in het laatste bijbelboek aan, dat heel de wereld deze man zal adoreren. Niemand zal oorlog tegen hem kunnen voeren, hij zal zich zelfs tegen de Here God keren.

Anti-Christ
De terugkeer van Gods volk naar het beloofde land, de samensmelting van de landen van Europa, die nog niet zo gek lang geleden fel tegenover elkaar stonden, maar ook de mogelijkheden tot een totale controle van mensen, en het groeiende antichristelijke element, zoals dat er eerder nog niet was, creëren de situatie rijp voor de machtsgreep van deze persoon. Op andere plaatsen wordt hij de anti-christ genoemd. Dat is niet alleen een ‘tegenover’ Christus, maar ook ‘in de plaats’ van Christus. Hij zal zich als God laten aanbidden. Nu zegt Paulus, dat wanneer het zover is en de mensen denken eindelijk vrede te hebben, ze juist dan overvallen zullen worden, door de meest vreselijke tijd ooit op aarde.

Ben ik daarmee doemdenker? Zeker niet. De lijn loopt namelijk verder door. Na deze rampspoed, de doodlopende weg van de mens, zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de weg, de waarheid en het leven, nu al. Deze dingen bevestigen de profetie en versterken de hoop. Jezus komt spoedig. Maranatha!

Drs. Peter van Dalen, Europees lijsttrekker ChristenUnie SGP
Laat ik direct met de deur in huis vallen. Ik ben het niet eens met de stelling. Het getuigt van  ondankbaarheid om de vrede waarmee Europa gezegend is een illusie te noemen. Na twee verschrikkelijke wereldoorlogen op het Europese continent is er veel gebeden om vrede. En God verhoorde concreet die gebeden. Die vrede is zichtbaar en tastbaar: niks illusie, dat zoiets betekent als schijnwerkelijk.

Wantrouwen
Ik proef in deze stelling wantrouwen richting de Europese Unie. Alsof Europa te vergelijken zou zijn met Babylon. Europa wordt dan al gauw gezien als een project van onbegrensde en oncontroleerbare machtsconcentratie. Het najagen van een schijnwerkelijkheid. Een project met welhaast apocalyptische trekken. Is het als christen eigenlijk wel goed om daar als politicus actief te zijn?

Babylon
Met instemming citeer ik ds. Henk Schouten, die eveneens op deze stelling gereageerd heeft. Hij zegt in zijn artikel Armageddon of de stuiptrekkingen van Babel: “Babylon staat symbool voor alle goddeloosheid, voor alle onreinheid en tegenstand tegen God.” Babylon kan dus niet zomaar één op één op Europa worden toegepast. Ook elders in staat en maatschappij komen we die onreinheid tegen: ik denk aan de verwoestende gevolgen van de verabsolutering van de natiestaat. Of aan de onbegrensde machtshonger, die zowel een overambitieuze manager van een Nederlands bedrijf als een politicus in Den Haag of Brussel in de greep kan hebben.

Christenpolitici
Met nadruk wil ik onderstrepen dat onze combinatie van ChristenUnie SGP in het Europees Parlement juist altijd machtsconcentratie heeft bestreden. En dat blijven we doen! Europa moet zich concentreren op die thema’s die werkelijk grensoverschrijdend zijn. Concreet voorbeeld: het samen aanpakken van de klimaat- en energiecrisis, en misdaad en fraude – die zich niets aantrekken van grenzen – keihard aanpakken. Onderwerpen zoals onderwijs, zorg en ons omroepstelsel, daar moet Europa vanaf blijven: die behandelen we nationaal. Dit is juist één van de redenen om daadwerkelijk te gaan stemmen. Ook het Europees Parlement is gebaat bij christenpolitici die de Bijbel laten spreken en willen toepassen in het politieke leven.

Dankbaar
Ik vind het onterecht het beeld van Babylon eenzijdig op Europa te projecteren. Daar doen we de Europese Unie geen recht mee. Het Europese integratieproces heeft veel dingen opgeleverd waar we dankbaar voor mogen zijn. Ik denk dan niet alleen aan vrede. Ook een belangrijk deel van onze welvaart hebben we aan Europa te danken. Dit alles kunnen we niet als ‘schijn’ terzijde schuiven.

Gods shalom
Ik geloof dat ds. Henk Schouten en ikzelf elkaar kunnen vinden in de toekomstverwachting van de christen. Als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal zijn neergedaald, is er werkelijk sprake van vrede. Daar zijn geen tranen meer. Zelfs de dood is daar overwonnen. Dat is ons vooruitzicht! Dat maakt onze vrede in Europa echter niet minder kostbaar! Deze aardse vrede is geen schijnvertoning, hoewel de toekomst van het nieuwe Jeruzalem de diepste vervulling van het woord ‘vrede’ betekent. Gods shalom wordt werkelijkheid!

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen
Peter van Dalen

« Terug

Reacties op 'Van Dalen in EO Visie: Europese Vrede is geen illusie!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei