'Harde grens aan omroepsalarissen'

tvdonderdag 28 mei 2009 10:00

De ChristenUnie vindt dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt op de beloningscode voor de publieke omroep. Tweede Kamerlid Joël Voordewind is verbaasd dat de topman van de publieke omroep, Henk Hagoort, al over uitzonderingen begint voordat de code een feit is. Hij heeft Kamervragen gesteld aan het kabinet. Voordewind: ,,Medewerkers van de publieke omroep dienen allereerst de publieke zaak en niet hun eigen portemonnee."

"Het maatschappelijk ongenoegen over de exorbitante salarissen vraagt echt om een nieuwe moraal. Een publieke omroep die dat niet wil begrijpen doet iets verkeerd.” De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat er een beloningscode komt voor de publieke omroep. Deze week deed de voorzitter van de raad van bestuur van de publieke omroep de uitspraak dat er uitzonderingen mogelijk moeten blijven bij de nieuwe beloningscode voor presentatoren met uitzonderlijke kwaliteiten.

Schriftelijke vragen
Vragen van de leden Voordewind en Anker (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over mogelijke uitzonderingen op de beloningscode voor de publieke omroep.

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Paul de Leeuw is salaris waard'? 1)

 2. Wat is uw oordeel over het in het artikel verwoorde uitgangspunt van de voorzitter van de raad van bestuur van de publieke omroep dat een beloningscode al enige tijd in de maak is, maar dat daarop enkele uitzonderingen mogelijk moeten blijven?

 3. Delen de ministers de mening dat op een beloningsplafond geen uitzondering mogelijk moet zijn, aangezien daarmee het gestelde maximum geen maximum meer is en dit afbreuk doet aan de wettelijke verankering en afdwingbaarheid van het beloningsmaximum?

 4. Hoe verhoudt het uitgangspunt dat uitzonderingen op het in de beloningscode vast te stellen beloningsplafond mogelijk moeten zijn, zich met het door de ministerraad van toepassing verklaarde dwingende regime van de zogenoemde ‘beloningscode’?

 5. Voldoet een beloningscode, waarin uitzonderingen mogelijk zijn op het in de beloningscode vast te stellen beloningsplafond, aan de door de minister gestelde inhoudelijke eisen, zoals eerder door de minister toegelicht in het debat over de nieuwe multimediawet? 2)

 1)      Telegraaf, 26 mei 2009. 
2)      Handelingen van de Tweede Kamer vergaderjaar 2007-2008, p. 7401.

Labels
Ed Anker
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Harde grens aan omroepsalarissen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei