Veilig samenleven in Gouda: Gouden stadsregels voor Gouda

01-10-2002 13:33 01-10-2002 13:33

Een project wat naast veel publiciteit een grote betrokkenheid van de burgers heeft opgeleverd zijn de 10 stadsregels van Gouda. Woensdag 4 september jl. zijn de 10 gouden regels voor Gouda bekendgemaakt door ChristenUnie-wethouder en initiatiefnemer Piet van der Sluijs. Ruim 3800 Goudse burgers hebben uit 35 stadsregels de 10 gouden regels gekozen.

Foto sluisje Gouda   Gemeenschappelijke normen
Van der Sluijs: “Ik ben ooit begonnen met mezelf de vraag te stellen hoe we de burgers van Gouda kunnen betrekken bij het ontwikkelen van activiteiten bij de nota Veilig Samenleven. Zelf heb ik toen met elke letter van het woord RESPECTVOL tien regels gemaakt voor de burgers van Gouda. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een bepaling van een aantal leef- en gedragsregels door de burgers van Gouda zelf.” In de nota Veilig Samenleven wordt het stellen van gemeenschappelijke normen genoemd als één van de vier pijlers van het integraal veiligheidsbeleid.
“De actie is begonnen door een folder te maken die huis-aan-huis in de stad Gouda werd verspreid. In de folder ‘Hoe zou u Gouda veiliger, schoner en aangenamer maken?’ stonden 35 stadsregels over normen, waarden en gedrag. Uit deze 35 regels heeft elke Gouwenaar de gelegenheid gekregen 10 regels te kiezen die hij of zij het meest belangrijk vindt. De meest gekozen stadsregels zijn de 10 Gouden Regels van Gouda geworden”, aldus Van der Sluijs.


De gemeente heeft bij het opstellen van de 35 stadsregels gesproken met tientallen stadsgenoten bij sportverenigingen, buurtverenigingen, in het uitgaansleven, het welzijnswerk en bij de politie. De regels werden uiteindelijk onderverdeeld in zes rubrieken: respect voor elkaar; veilig samenleven; ruimte voor iedereen; schoon en opgeruimd; iedereen verantwoordelijk en een open gesprek.

De 10 gouden stadsregels van Gouda waar de burgers van Gouda voor hebben gekozen, zijn:
  1. Wat je stuk maakt, moet je zelf betalen.
  2. Gebruik geen geweld
  3. Ruim je afval zelf op
  4. Intimiderend rondhangen is a-sociaal
  5. Spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar
  6. Respecteer elkaar altijd
  7. Hard rijden is bloedlink, dus doe normaal
  8. Ouders voeden zelf hun kinderen op
  9. Pest, plaag en discrimineer niet
  10. Agenten zijn er voor ons allemaal, respect graag.

De regels zijn opgebouwd in volgorde van belangrijkheid dat wil zeggen dat regel 1 vaker is gekozen dan regel 2 etc..) Piet van der Sluijs is verheugd over de hoge respons en voelt zich samen met B en W gesteund door de stad om gezamenlijk te gaan werken aan een veiliger, schoner en aangenamer Gouda. De gemeente hoopt dat – mede door het uitbrengen van de stadsregels – er een stadsgesprek ontstaat over wat gewenst en ongewenst gedrag is. Alleen door met elkaar in gesprek te raken, is het mogelijk elkaar te begrijpen, begrip en respect voor elkaar op te brengen en wordt uiteindelijk ook duidelijk waarop je elkaar kunt, mag en wilt aanspreken. Wethouder van der Sluijs benadrukt dat de 10 gouden regels niet de Tien Geboden zijn. Het gaat echter wel om de basis van de waarden

Veel opmerkingen
Zeer opvallend is dat veelvuldig gebruik is gemaakt van de ruimte op het enquêteformulier om opmerkingen te maken. Zeer veel respondenten (bijna 2000 reacties) hebben niet alleen hun keuze kenbaar gemaakt maar ook hun mening gegeven over het project, ideeën aangedragen of klachten kenbaar gemaakt.

Hoe nu verder?
De volgende stap voor Van der Sluijs is het ervoor zorgen dat de regels ook daadwerkelijk tot de mores van de stad gaan horen. Na deze besluitvorming gaat de volgende – zeer belangrijke – fase in: de implementatiefase. facilitteren van de burgers bij de tot stand brengen van de regels De regels moeten nu worden waargemaakt en nageleefd. Om elkaar te kunnen en te durven aanspreken op de gekozen stadsregels is de hulp nodig van alle betrokken partijen: gemeentebestuur, politie, inwoners, ouders en medeopvoeders zoals onderwijzers en vrienden. Het college is van mening dat bij de verdere uitvoering van de plannen ook de stad weer moet worden betrokken. De komende tijd wordt dan ook besteed aan het uitwerken van een stedelijke campagne.

Meer info:

Bron: HandSchrift, politiek magazine van de ChristenUnie, jg. 3, nr. 5
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Veilig samenleven in Gouda: Gouden stadsregels voor Gouda'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > oktober

Geen berichten gevonden