ChristenUnie en <i>Kampen</i> benoemen Stefan Paas

19-12-2003 12:01 19-12-2003 12:01

Politieke partij en theologische universiteit doen onderzoek relatie geloof en politiek

De Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, en de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) doen gezamenlijk onderzoek naar de relatie geloof en politiek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Stefan Paas en start in september 2004. De ChristenUnie wil aan dit onderzoeksproject in de toekomst ook een KennisNetWerk van theologen koppelen om de relatie tussen theologie en politiek structureel en systematisch inhoud te geven.

Politieke partij en theologische universiteit doen onderzoek relatie geloof en politiek

De Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, en de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) doen gezamenlijk onderzoek naar de relatie geloof en politiek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Stefan Paas en start in september 2004. De ChristenUnie wil aan dit onderzoeksproject in de toekomst ook een KennisNetWerk van theologen koppelen om de relatie tussen theologie en politiek structureel en systematisch inhoud te geven.

In 2002 besloten het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en de Theologische Universiteit Kampen om gezamenlijk een onderzoeker aan te stellen. Dat was mogelijk dankzij een legaat, dat voor een speciaal doel bestemd werd en helemaal los staat van de overige inkomsten en uitgaven van het instituut. De bestemming voor het legaat werd een wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage moet leveren aan een nieuwe en ook vernieuwende bezinning op de relatie tussen christelijk geloof en politiek. De betrokken partijen zijn blij dat het project in september 2004 kan starten, omdat zij een onderzoeker gevonden hebben in de persoon van dr. Stefan Paas.

Stefan Paas is een paar jaar geleden gepromoveerd in de theologie. Hij was stafwerker bij IFES en sinds enkele jaren werkzaam als evangelisatieconsulent bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarnaast zal hij straks gedurende ongeveer twee jaar voor één dag per week aan het WI en de TU verbonden zijn. In deze jaren zal hij als post doc onderzoeker worden toegevoegd aan de gecombineerde onderzoeksgroep Kampen-Apeldoorn systematische theologie onder leiding van prof.dr. G.C. den Hertog. Hij zal onderzoek doen naar de theologische grondslagen van christelijke politiek vanuit de gereformeerde traditie. In 2004 zal een onderzoeksopzet geschreven worden. Er is al een begeleidingsgroep in het leven geroepen. De ChristenUnie wil aan dit project in de toekomst ook een KennisNetWerk van theologen koppelen om de blijvende relatie tussen theologie en politiek meer systematisch inhoud te geven.

Reacties
“Christelijke politiek kan alleen bestaan als we in elke tijd teruggaan naar de bronnen. De Bron is de Bijbel maar voor de politieke vertaling moeten we terug naar christenen die in het verleden over geloof en politiek hebben nagedacht. Alleen in gemeenschap met hen kunnen we tot een onderbouwde vertaling in het heden komen.”
Dr. P. Blokhuis, voorzitter curatorium Mr. G. Groen van Prinsterer stichting

“Vroeger bestond er in de traditie waaruit de ChristenUnie voortkomt een nauwe relatie tussen theologische en politieke bezinning. Langzamerhand zijn beiden uit elkaar gegroeid. Dat is schadelijk voor de theologie, omdat ze daarmee inlevert op haar praktische gerichtheid. Het is ook schadelijk voor de politiek, omdat deze daardoor gemakkelijk ondiep wordt of opereert in het kader van verouderde theologische modellen. Daarom juich ik de theologische bezinning op politieke uitgangspunten zoals Stefan Paas die zal gaan ondernemen toe. De christelijke politiek kan daar alleen maar bij winnen.”
Drs. A.L.Th. de Bruijne, universitair docent Theologische Universiteit Kampen
Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en <i>Kampen</i> benoemen Stefan Paas'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > december

Geen berichten gevonden