Rood of groen: geslaagd derde Ledencongres

17-12-2005 13:38 17-12-2005 13:38

400 enthousiaste ChristenUnieleden gingen zaterdagmorgen 12 november naar Lunteren voor het derde Ledencongres. Met hun stem hadden ze direct invloed op het beleid van de ChristenUnie. Voor achttien resoluties gingen 400 paar stemkaarten omhoog: rood en groen, voor en tegen. Overigens niet voordat er stevig over gedebatteerd was: plenair en in deelsessies. Wie spijt heeft zijn of haar stem niet te hebben laten horen op dit congres: 22 april volgt alweer het vierde Ledencongres. Een drietal leden doet verslag van deze keer.

Door: Jacolien Viveen

Psalmen én opwekking

Anja Haga, lid permanente campagne en algemeen bestuurslid kiesvereniging Leeuwarden (verantwoordelijk voor ledenwerving en campagne): "Het congres is een uitstekende mogelijkheid om feeling met elkaar te houden: mensen binnen de partij te ontmoeten, met elkaar te praten en echt te ‘voelen’ wat er leeft. Dat kan alleen als je mensen in levende lijve ontmoet. Zo blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in de partij in de Kamer en in andere plaatsen. Een goed gelukt congres, het bevestigde mijn idee dat het zeker zin heeft om je als lid actief in te zetten voor de partij. Ook met de resoluties heb je als lid daadwerkelijk inspraak.

Echt geslaagd vond ik het optreden van Tylio Lobman. Ik vind het sowieso heel positief dat er zowel opwekkingsliederen en psalmen als liederen uit het liedboek worden gezongen; dit bevestigt voor mij dat we een partij voor alle christenen zijn."

Meteen feedback kamerleden

Marc van der Burgh, voorzitter kiesvereniging Deventer, diende zelf een motie in over een maatschappelijke stage in. De motie is licht gewijzigd aangenomen. "Ik ben erg tevre

den over het congres. Het aanbod aan werkgroepen was zeer interessant, moeilijk om te kiezen. Niet alleen de maatschappelijke zorgtaken, maar ook het bijzonder onderwijs of de Midden-Oosten problematiek hebben mijn grote belangstelling. Eigenlijk had ik alle drie de werkgroepen wel bij willen wonen, maar ik moest natuurlijk mijn eigen motie verdedigen.

Echt 'voelen' wat er leeft, kan alleen als je mensen in levende lijve ontmoet

Ik was blij met de grote opkomst bij het Ledencongres en ik denk dat we op deze manier goed kunnen werken aan ledenparticipatie. Het is goed dat we tijdens de plenaire discussie meteen al feedback krijgen van kamerleden. Op die manier horen we dat de zaken die we aandragen door de fractie meegenomen en gewaardeerd worden."

Blij met actieve jongeren

Flip Mak, burgerraadslid voor de fractie SGP-ChristenUnie Sliedrecht, zit in de commissie Welzijn en Zorg van de Sliedrechtse gemeenteraad en is fractieassistent. Mak vindt het een must om één of twee keer per jaar naar een congres te gaan. "Peter Blokhuis liep ik als eerste tegen het lijf. Ik heb hem direct gefeliciteerd met zijn voorzitterschap - goede voorzitter!-. Verder verwachtte ik een gezellig samenzijn en ook nog wat rendement.

Een must om zo’n congres te volgen

Het congres had zeker zin. De workshop over maatschappelijke zorgtaken die ik bijwoonde, vond ik geslaagd. Zo’n onderdeel maakt een congres interessant. Jammer dat het niet mogelijk is om bij een aantal resoluties alle effecten te overzien. Dat maakt ze soms wat gewaagd. André Rouvoet had een goede speech, hij vergat de plaatselijke activiteiten niet. En je ziet op zo’n congres ook dat er heel wat jongeren actief zijn! De ChristenUnie is een christelijke partij. Het fundament ligt er. Laten we trouw zijn aan het verleden en betrouwbaar voor de toekomst. Voor elkaar."

Bron: Handschrift, Politiek magazine

Labels
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'Rood of groen: geslaagd derde Ledencongres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > december

Geen berichten gevonden