‘Ideaal is nog steeds afschaffing abortuswet’

abortus-foetus10-04-2010 10:44 10-04-2010 10:44

Tot aan de verkiezingen stelt het Nederlands Dagblad elke week drie prangende politieke vragen aan vicepremier en ChristenUnielijsttrekker André Rouvoet. Zaterdag 10 april gingen de vragen over abortus, de SGP en jonge moeders op de lijst. "Het terugbrengen van de abortustermijn naar 18 weken is voor ons een volgende stap in de goede richting; afschaffing blijft ons ideaal."

Een derde deel van ND-lezers vindt dat de Christen- Unie niet al in het verkiezingsprogramma compromisvoorstellen moet doen aangaande abortus en euthanasie. Is dit programma geschreven met de wens van opnieuw regeren in het achterhoofd?
,,Nee. Zo schrijven wij onze verkiezingsprogramma’s nooit. In een verkiezingsprogramma schrijf je als partij niet op hoe de ideale samenleving eruit ziet – daarvoor heb je een kernprogramma – maar wat je de komende vier jaar wilt veranderen in het land. In ons programma hebben we, als het gaat om deze thema’s, ons bestaande perspectief doorgetrokken: namelijk dat alle leven bescherming verdient. De realiteit is dat je dat niet van de ene op de andere dag bereikt, maar je kunt daarin wel concrete stappen voorstellen. Tijdens deze regeerperiode hebben we een aantal van die stappen gezet. Nu komen we in ons verkiezingsprogramma met een tienpuntenplan, waarin we nog verder gaan. Je kunt wel roepen dat je alleen gaat voor afschaffing van de abortuswet, en voor niets anders, maar dat krijg je niet voor elkaar. Het gevolg daarvan is dat je vier jaar op je handen blijft zitten. Dat vind ik onverantwoord. Het terugbrengen van de abortustermijn naar 18 weken is voor ons een volgende stap in de goede richting; afschaffing blijft ons ideaal.’’

De Hoge Raad heeft besloten dat de Staat de SGP moet dwingen vrouwen te kandideren voor politieke functies. Vindt u dat het kabinet nu het initiatief moet nemen om de wet aan te passen? ,,Even heel formeel: de uitspraak richt zich op de Staat der Nederlanden, en daarmee is dus het kabinet aan zet. Ik vind het nog niet zo eenvoudig. De uitspraak was voor mij een behoorlijke verrassing. Deze zaak speelt al jaren. Alle kabinetten die erbij betrokken waren, stonden op het standpunt dat er bij de SGP geen sprake was van discriminatie, met een verwijzing naar de vrijheid van vereniging en van vergadering. Dat zijn ook grondrechten, op basis waarvan al die opeenvolgende kabinetten hebben gezegd: De SGP mag beslissen over haar eigen kandidaatstelling. Wat mij vooral verrast is dat de Hoge Raad nu een andere lijn volgt dan de regering. Het kabinet moet de uitspraak nu zorgvuldig gaan bestuderen, en dan besluiten hoe daarmee om te gaan.’’

Een lezersvraag, ingestuurd door Coby Verbruggen- Oskam, moeder en oma: ,,Hoe gaan de nieuwkomers op de CU-kandidatenlijst – jonge moeders – hun moederschap invullen als zij zo weinig thuis zullen zijn? Als oudere vrouw roep ik, in overeenstemming met een Bijbelwoord, de jonge vrouwen op zich wat rustig te houden en man en kinderen lief te hebben. Dan heb je ook invloed op de maatschappij, ook al kom je niet in de krant en op het Journaal.’’
"Je kunt je ook afvragen – en dat gebeurt heel weinig – hoe de vaders in de Tweede Kamerfractie of het kabinet hun politieke taken combineren met de zorg voor hun gezin en kinderen. Want uit eigen ervaring kan ik zeggen dat die nog wel eens in de knel dreigen te komen. Ik zie eerlijk gezegd niet in waarom de zorg voor het gezin bij vrouwen een partijzaak zou zijn, en bij mannen aan hun eigen verantwoordelijkheid wordt overgelaten. De selectiecommissie heeft met alle kandidaten gesproken, en ik twijfel er niet aan dat dit bij allen een onderwerp van gesprek is geweest. Ik zou het dan ook niet fair vinden om te suggereren dat de vrouwen op onze lijst daar staan omdat zij de ambitie zouden hebben met hun foto in de krant te komen. Ik durf te zeggen dat het hun ambitie is God te dienen in de christelijke politiek. Hoe zij dat combineren met hun gezin, daarin zal ieder zijn of haar eigen weg in moeten vinden."

Ook een lezersvraag insturen voor André Rouvoet? Mail naar politiek@nd.nl

(Door ND-redacteur Aldwin Geluk / 10 april 2010)

Labels
Abortus
André Rouvoet
In de media
Verkiezingen

« Terug

Reacties op '‘Ideaal is nog steeds afschaffing abortuswet’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > april

Geen berichten gevonden