Overzeese stem moet in Tweede Kamer klinken

2008_Ortega_610_RubenTimman_215-04-2010 19:00 15-04-2010 19:00

Nu de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland worden, moet onderzocht worden hoe de stem van hun bewoners in het Nederlandse parlement gehoord kan worden. Dat heeft Cynthia Ortega-Martijn bedongen in een motie die de Tweede Kamer vandaag heeft aangenomen.

De Tweede Kamer stemde vandaag over een reeks Koninkrijkswetten die de ontmanteling van de Nederlandse Antillen per 10/10/2010 regelen. Curaçao en Sint-Maarten streven naar autonomie binnen het Koninkrijk; de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) daarentegen worden als bijzondere gemeenten opgenomen in het Nederlands staatsbestel. Dat betekent ook dat hun bewoners straks ‘gewoon’ vertegenwoordigd moeten worden in de Tweede Kamer. Omdat hun aantal te gering is om zelfstandig de kiesdrempel voor een vertegenwoordiger in het parlement te halen, zou er een speciale voorziening getroffen moeten worden om hun stem te laten klinken aan het Binnenhof.

In haar motie verwijst Ortega naar de wijze waarop in tal van andere democratieën de vertegenwoordiging van etnische of perifeer wonende minderheden gegarandeerd is. Zo zou er ook voor de ‘overzeese Nederlanders’ op de BES-eilanden een structuur ontworpen moeten worden waardoor zij bij Tweede Kamerverkiezingen een stem kunnen uitbrengen die hun specifieke belangen behartigt.

Ortega: ,,Via het stelsel van evenredige vertegenwoordiging kunnen de bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba nooit een eigen zetel in de Tweede Kamer krijgen. Dat betekent dat ze in een achterstandpositie gebracht worden; er blijft sprake van een verkapt democratisch deficit. Dat kan gewoon niet: als zij straks op Nederlands grondgebied wonen, horen ze er ook echt helemaal bij en dat moet zichtbaar worden in het huis van onze democratie, de Tweede Kamer!’’


De tekst van de aangenomen motie:

Motie democratische vertegenwoordiging minderheidsgroepen

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging geen garantie vormt dat de BES-eilanden in het staatsbestel van Nederland hun stem kunnen laten horen in zaken die hen aangaan, omdat zelfs de drie BES-eilanden gezamenlijk niet voldoende kiezers huisvesten om de kiesdeler te halen;

overwegende, dat democratische vertegenwoordiging in beginsel in een stelsel van evenredige vertegenwoordiging het beste is gewaarborgd, maar dat aanvullingen daarop of bijzondere voorzieningen in afwijking daarvan denkbaar zijn met het oog op belangen van bijzonder minderheidsgroepen;

overwegende, dat gelet op soortgelijke problematieken verschillende Europese landen verschillende oplossingen hebben gekozen, onder meer in de vorm van specifieke gekozen vertegenwoordiger(s) van de perifere eilanden die tot hun grondgebied behoren in het nationale parlement;

verzoekt de regering, in samenspraak met de BES-eilanden, te onderzoeken welke structuren en voorzieningen denkbaar zijn om te verzekeren dat de stem van de Nederlandse perifere gebieden (de BES-eilanden), in het staatsbestel wordt gehoord, en de kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Overzeese stem moet in Tweede Kamer klinken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > april

Geen berichten gevonden